အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

ကြမ္းရြက္ အစြမ္းထက္ပံုမ်ား

December 18, 2015

ကြမ္းရြက္ အစြမ္းထက္ပံုမ်ား

Share this on:

ကြမ္းရြက္ အစြမ္းထက္ပံုမ်ား

ေလတိုက္ေသာ ရာသီတြင္ အျပင္မွ ျပန္လာၿပီး ေရေအး ခ်ဳိးလိုက္တိုင္း အင္ပ်ဥ္ထတတ္သူ တစ္ဦးသည္ ဘာမီတြန္ အဂၤလိပ္ ေဆးကို အၿမဲေသာက္ ေနရသည္။

Review

User Rating

3.5 (2 Votes)