အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

စပ်စ္သီး (Grape) ၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား

April 18, 2016

စပ်စ္သီး (Grape) ၏ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား


Share this on:

  1. နံနက္ေစာေစာ စပ်စ္သီးေဖ်ာ္ ရည္ေသာက္ပါက ေခါင္းတစ္ျခမ္း ကိုက္ျခင္း Migrane ကို သက္ သာေစသည္ ။
  2. စပ်စ္သီးအခြံမွာပါေသာ Pte-rostilbene ႏွင့္ Saponin တို႔က ေသြးထဲတြင္ Cholesterol စုပ္ယူမႈကို ဟန္႔တားေပးသျဖင့္ အဆီကို က်ေစသည္ ။
  3. ၄င္းတြင္ပါဝင္ေသာ Resve-ratrol မွ အယ္ဇိုင္းမားေရာဂါ ျဖစ္ေစေသာ Amyloidal Peptide ကို ေလ်ာ့ေစသျဖင့္ အယ္ဇိုင္းမားေရာဂါ ျဖစ္မႈကို ဟန္႔တားေပးသည္ ။ ၄င္း ျပင္ ဦးေႏွာက္က်န္းမာေရးကို အား ေပးၿပီး အာ႐ံုေၾကာမ်ား ခ်ိဳ႕ယြင္း ပ်က္စီးလာမႈကို ေႏွာင့္ေႏွးေစသည္ ။
  4. ေက်ာက္ကပ္ အတြင္း ေသြးေၾကာမ်ား၏ဖိအားကို ေလ်ာ့ေပးသျဖင့္ ေက်ာက္ကပ္ေရာဂါမ်ားကို သက္သာေစသည္ ။
  5. Nitric Oxide Level ကို ျမင့္ေစသျဖင့္ ေသြးခဲျခင္းကို ကာ ကြယ္ေပးေသာေၾကာင့္ ႏွလံုးေရာ ဂါကို ကာကြယ္ေပးသည္ ။ ၄င္းတြင္ ပါဝင္ေသာ Anti Oxidant မွ မေကာင္းေသာအဆီ LDL Cholesterol ကို က်ေစသည္ ။
  6. အစာမေက်မႈကို ကာကြယ္ေပးသည္ ။ ၄င္းတြင္ ပါဝင္ေသာ Resver-atrol မွ ေရာင္ရမ္းမႈကို ေလ်ာ့ေစသည္ ။ ရင္သားႏွင့္ အူမႀကီး ကင္ဆာကို ကာကြယ္ေပးသည္ ။ ၄င္းတြင္ ပါဝင္ေသာ Anthocyanin ႏွင့္ Proanthocyanin တို႔က ကင္ဆာဆဲလ္မ်ား ႀကီးထြားမႈကို ဟန္႔တားေပးသည္ ။
  7. ပါဝင္ေသာ Flavonoid မွေရတိမ္ Cataract ျဖစ္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးၿပီး အိုမင္းမႈကို ေလွ်ာ့ခ် ေပးသည္။ စပ်စ္သီးကို တစ္ေန႔ (၃)ႀကိမ္ စား ပါက အသက္ႀကီး၍ အျမင္အာ႐ံုခ်ိဳ႕ ယြင္းေသာေရာဂါ Macular Degeneration ၏ ၃၆%ကို ေလ်ာ့ ခ်ေပးသည္။ စပ်စ္သီးအစိမ္းသည္ iron ဓာတ္ ႄကြယ္ဝစြာပါဝင္သျဖင့္ ေသြး အားကို ေကာင္းေစေသာေၾကာင့္ ေမာပန္းမႈကို ေလ်ာ့နည္းေစသည္။ စပ်စ္သီးအနီသည္ ဘက္တီး ရီးယားကို သတ္သည့္ အာနိသင္ ရွိသည့္ အျပင္ ပိုလီယိုဗိုင္းရပ္စ္ႏွင့္ ေရယုန္ ဗိုင္းရပ္စ္တို႔ကို သတ္ႏိုင္ေသာ အာနိသင္လည္းရွိသည္။
Credit: Health Updates Journal

Review

User Rating

0 (0 Votes)