အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

ပန္းသီးေဖ်ာ္ရည္၏ က်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူး

December 19, 2015

ပန္းသီးေဖ်ာ္ရည္၏ က်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူး


Share this on:

ပန္းသီးေဖ်ာ္ရည္၏ က်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူး
၁။ ႏွလံုးႏွင့္ ဆက္စပ္ေရာဂါ ေလ်ာ့ခ်ေပးျခင္း။
၂။ အူလမ္းေၾကာင္း ရွင္းလင္းေပးျခင္းႏွင့္ အစာေျခဖ်က္
အား ေကာင္းမြန္ေစျခင္း။
၃။ အဆီပိုမ်ား ဖယ္ရွားေပးျခင္း။ (ဝိတ္က်လိုသူမ်ား ေသာက္သံုးသင့္ျခင္း)
၄။ ေကာင္းမြန္ေသာ အာဟာရဓာတ္ အရင္းအျမစ္တစ္ခု ျဖစ္ျခင္း။
၅။ ဦးေႏွာက္ႏွင့္ ဆက္စပ္ေရာဂါ ျဖစ္ႏိုင္ေခ် က်ဆင္းျခင္း။
၆။ အျမင္အာရံုေကာင္းေစ၍ က်န္းမာေစျခင္း။
ပန္းသီးတြင္ ဗီတာမင္ ေအ ပါရွိျပီး မ်က္လံုးက်န္းမာေရး အတြက္ အေထာက္အကူ ျပဳသည္။ မ်က္လံုးႏွင့္ ဆက္စပ္ ေရာဂါပိုးမ်ားကို ဖယ္ရွားျပီး အျမင္အာရံု ေကာင္းမြန္ေစသည္။
Ref: medic-facts
Credit:  ရိုးရာေလး က်န္းမာေရး

Review

User Rating

0 (0 Votes)