အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

ပ်ဥ္းေတာ္သိမ္ နွင့္ ေဆးဖက္အသံုး၀င္ပံု

December 7, 2015

ပ်ဥ္းေတာ္သိမ္ နွင့္ ေဆးဖက္အသံုး၀င္ပံု

Share this on:

– ပ်ဥ္းေတာ္သိမ္ရြက္၌ ဗီတာမင္ ေအ၊ စီ၊ B1၊ B2၊ ထံုးဓာတ္၊ သံဓာတ္၊ ကစီဓာတ္၊ အမ်ွင္ဓာတ္၊ အသားဓာတ္ မ်ား ပါ၀င္ဧ။္ ။ ထို႔ျပင္ (အမိုင္နိုအက္ဆစ္)မ်ားစြာ

Review

User Rating

4.3 (6 Votes)