ရွမ္း - Shan | ဟင္းရည္ - Soups | ဟင္းသီးဟင္းရြက္ - Vegetables

ဖတ္တီးေတာ့ ဟင္း႐ြက္စုံ ဟင္းရည္

June 2, 2016

ဖတ္တီးေတာ့ ဟင္း႐ြက္စုံ ဟင္းရည္


Share this on:

ဖတ္တီးေတာ့ ဟင္း႐ြက္စုံ1

ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

 • ဖရုံ႐ြက္
 • သဖန္း႐ြက္
 • ဒန္႔ဒလြန္႐ြက္
 • ေညာင္ခ်ဥ္႐ြက္
 • ဆူးပုတ္
 • ကင္းပုံ႐ြက္
 • မႈိဟင္းရည္
 • ဆား
 • ဟင္းခ်ဳိမႈန္႔
 • ပဲပုပ္
 • ဆီ
 • ခရမ္းခ်ဥ္သီးမွည့္
 • ေရ

ျပဳလုုပ္နည္း

 1. ဟင္းရည္အုိးထဲကိုု ေရ ၊ ဆား ၊ ဟင္းခ်ဳိမႈန္႔ ၊ ပဲပုပ္တခ်ပ္ကိုု မီးကင္ေထာင္းမႈန္ ၊႔ ဆီနဲနဲ ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီးမွည့္ အရင္ တည္ပါ ။
 2. ဟင္းရည္အုိး ေတာ္ေတာ္ပြက္ ဆူစားခါနီးမွာ အ႐ြက္ထည့္ရင္ ရပါၿပီ ။
 3. ဖရုံ႐ြက္ ၊ သဖန္း႐ြက္ ၊ ဒန္႔ဒလြန္႐ြက္ ၊ ေညာင္ခ်ဥ္႐ြက္ ၊ ဆူးပုတ္ ၊ ကင္းပုံ႐ြက္ ၊ မႈိ ထည့္ပါတယ္ ။
 4. အေပါ့အငံ ျမည္းရ်္ သံုုးေဆာင္နိုုင္ပါသည္ ။
Credit: Phyu Phyuhnin

Review

User Rating

0 (0 Votes)