အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

သလဲသီး၏ က်န္းမာေရးအက်ိဳးျပဳခ်က္(၇)မ်ိဳး

December 18, 2015

သလဲသီး၏ က်န္းမာေရးအက်ိဳးျပဳခ်က္(၇)မ်ိဳး

Share this on:

သလဲသီး၏ က်န္းမာေရးအက်ိဳးျပဳခ်က္(၇)မ်ိဳး
သဘာ၀အသီးအႏွံမ်ားဟာ လူသားတို့အတြက္ က်န္းမာေရးကို မ်ားစြာ အေထာက္အကူျပဳေပးနုိင္ၾကပါတယ္။ သလဲသီးမွာ ဗီတာမင္ဓါတ္ A, B5,B6, E နဲ့ ဗီတာမင္ K တို့ ျပည့္၀တဲ့ျပီး

Review

User Rating

3.2 (5 Votes)