အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

သေဘၤာသီးကို ေဆးအျဖစ္ စားသံုးျခင္း

December 18, 2015

သေဘၤာသီးကို ေဆးအျဖစ္ စားသံုးျခင္း


Share this on:

သေဘၤာသီးကို ေဆးအျဖစ္ စားသံုးျခင္း

နံနက္ ၈ နာရီ စားသံုးလွ်င္ – အစာအိမ္ႏွင့္ အူလမ္းေၾကာင္း အတြက္ ေကာင္းမြန္ ပါသည္။
နံနက္ ၉ နာရီ စားသံုးလွ်င္ – ေသြးအဆိပ္ျဖစ္ျခင္းကို ေကာင္းမြန္သည္။ ေသြးသားကို သန္႔စင္ ေစသည္။

error: Copyright © 2018. MyFood Myanmar