ျမန္မာမုန္႔မ်ား - Myanmar Desserts

သံုုးေရာင္ခ်ယ္ မုန္႔စိမ္းေပါင္း

June 28, 2016

သံုုးေရာင္ခ်ယ္ မုန္႔စိမ္းေပါင္း


Share this on:

မုန္႔စိမ္းေပါင္း

ပါဝင္ပစၥည္းမ်ား

 • ဆန္ၾကမ္း (သိုု႔မဟုုတ္) ငစိန္ဆန္ - ၂ လုံး
 • ပဲလြန္း - ဘူး တစ္၀က္ (ႏုိ႔ဆီဘူး) ( ျပဳတ္ထားပါ)
 • အုန္းသီး - ၁ လုံး
 • ထန္းလ်က္ - ၂၀ က်ပ္သား (ထန္းလ်က္ရည္ ပ်စ္ပ်စ္က်ဳိထားပါ )
 • နွမ္း
 • ဆား

ျပဳလုပ္နည္း

 1. သန္႔စင္ထားသည့္ ဆန္ကုိ ဆန္မႈန္႔ ႀကိတ္ပါ ။
 2. အုန္းသီးကုိ ျခစ္ၿပီး အုန္းႏုိ႔ ညွစ္ထားေပးပါ ။
 3. ႀကိတ္ထားသည့္ ဆန္မႈန္႔ကိုု ၃ပံုု ပံုုပါ ။ ဆန္မႈန္႔ တပံုုထဲတြင္ ဆားနဲနဲ ထည့္ရ်္ ၊ အုန္းႏုိ႔နွင္႔ သမေအာင္ နယ္ေပးပါ ။
 4. ေနာက္ ဆန္မႈန္႔ တပံုုကုိ က်ဳိထားတဲ့ ထန္းလ်က္ရည္နွင့္ ေသေသခ်ာခ်ာ ႏွံ႔ေအာင္ နယ္ေပးပါ ။
 5. က်န္ ဆန္မႈန္႔ တပံုုကုိ ျပဳတ္ထားသည့္ ပဲလြန္းနွင့္ ႏွံ႔ေအာင္ နယ္ေပးပါ ။
 6. နယ္ျပီးသား မုန္႔မ်ားကိုု ပိတ္စိမ္းပါးနွင့္ တထုပ္ျခင္း ထုုပ္ျပီး ထမင္းေပါင္းအုိးထဲ ထည့္ေပါင္းပါ ။
 7. ေပါင္းတဲ့အခါ ထမင္းေပါင္းအုိး၏ အေပၚဆင္႔တြင္ ပိတ္စိမ္းပါးကိုု ခင္းျပီး ပိတ္စ အေပၚသိုု႔ မုန္႔နွစ္မ်ာကုိ ေလာင္းထည့္ျပီး ၊ ေပါင္းအုိး၏ ေအာက္တြင္ ေရထည့္ျပီး ၊  ေရေႏြးဆူနွင့္ ေပါင္းပါ ။
 8. ေပါင္းျပီးတဲ့ မုန္႕မ်ားကိုု မြသြားေအာင္ တစ္ခါ ျပန္နယ္ရ်္ ဇကာနွင့္ တုိက္ခ်ျပီး မုုန္႔တစ္မ်ဳိးကိုု တစ္ပံုစီ ပံုုထားေပးပါ ။
 9. ျပီးလ်င္ မုန္႔ေပါင္းမည့္ အုိးထဲတြင္ ဌက္ေပ်ာရြက္ကိုု နွစ္ထပ္ သံုုးထပ္ ခင္းရ်္ ပိတ္စိမ္းပါးကိုု ဌက္ေပ်ာရြက္ကိုု အေပၚမွ ထပ္ခင္းေပးပါ ။
 10. ေအာက္ဆံုးအဆင့္မွ ထန္းလ်က္နဲ႔ နယ္ထားသည့္ မုန္႔သား ၊ အလယ္အဆင့္တြင္ ပဲနွင့္ နယ္ထားသည့္ မုန္႔သား ၊ အေပၚဆံုးအဆင့္တြင္ အုန္းႏုိ႔နွင့္ နယ္ထားသည့္ မုန္႔သားကုိ တလႊာစီ ထည့္ရ်္ ေရေႏြးေငြ႕ နွင့္ ေပါင္းပါ။
 11. မုုန္႔သားမ်ား က်က္သြားလ်င္ သံုးေရာင္ခ်ယ္ မုန္႕စိမ္းေပါင္း စားရန္ အစဥ္သင့္ ျဖစ္ပါျပီ ။
 12. မိမိစားလိုုသည့္ မုန္႕စိမ္းေပါင္းကိုု ပန္းကန္ထဲ ထည့္ရ်္ ႏွမ္းေထာင္း ၊ အုန္းသီးျခစ္ တိုု႔နွင့္ တြဲရ်္ စားသံုုးနိုုင္ပါသည္ ။
My Food Myanmar

Review

User Rating

4 (4 Votes)
error: Copyright © 2018. MyFood Myanmar