အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

အဆီပိုေတြ ေလာင္ကြ်မ္းပစ္ေစမယ့္ အလြယ္ကူဆံုးအက်င့္ (၃)မ်ိဳး

December 17, 2015

အဆီပိုေတြ ေလာင္ကြ်မ္းပစ္ေစမယ့္ အလြယ္ကူဆံုးအက်င့္ (၃)မ်ိဳး


Share this on:

အဆီပိုေတြ ေလာင္ကြ်မ္းပစ္ေစမယ့္ အလြယ္ကူဆံုးအက်င့္ (၃)မ်ိဳး
လူအမ်ားစုအဖို႕ စားေသာက္ဆိုင္ ေၾကၿငာေတြမွာပါတဲ့ စားေကာင္းေသာက္ဖြယ္တိုင္းကို မက္ေမာစိတ္၊

Review

User Rating

3.7 (3 Votes)