အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

အေရျပားရႈံ႕တြန္႔ျခင္းကာကြယ္ရန္

December 18, 2015

အေရျပားရႈံ႕တြန္႔ျခင္းကာကြယ္ရန္


Share this on:

အေရျပားရႈံ႕တြန္႔ျခင္း ကေန ကာကြယ္ႏိုင္ဖုိ႔ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ (၈) ခ်က္

ကြ်ႏု္ပ္တုိ႔ အသက္အရြယ္ရလာတာနဲ႔အမွ် အေရျပားရိွ အမွ်င္ေတြ အားနည္းလာျပီး အသားေရကို ေထာက္ပံ့မႈမေပးႏုိင္ေတာ့တာေၾကာင့္
အေရျပား အိက်လာပါတယ္။ အေရျပား တင္းရင္းက်စ္လစ္မႈျဖစ္ေနေစဖုိ႔ ေဆာင္ရန္ေရွာင္ရန္ အခ်က္ကေတာ့-

၁။ အနည္းဆုုံး တိမ္ထူတဲ့ေန႔ သုိ႔မဟုတ္ မုိးအုံ႔မႈိင္းတဲ့ေန႔ေတြမွာေတာင္ အနည္းဆုံး ေနေရာင္ျခည္ကာ ကိရိယာ တပ္္ဆင္ပါ။
၂။ အသားေရကို အေထာက္အကူျဖစ္ေစျပီး ကာကြယ္ေပးတဲ့ ဗီတာမင္ဓာတ္မ်ား၊ သတၱဳဓာတ္မ်ားနဲ႔ အာဟာရဓာတ္မ်ား ပိုမိုမီွဝဲပါ။
၃။ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္း ေရွာင္ၾကဥ္ပါ။
၄။ အရက္ေသစာေသာက္စားျခင္း ေလ်ာ့ခ်ပါ။
၅။ စိတ္ဖိစီးမႈမွ သက္သာရာရေအာင္ေနထုိင္ပါ။
၆။ အိပ္ခ်ိန္ပုိေပးပါ။
၇။ ေနစဥ္ လုံေလာက္တဲ့ ကုိယ္ကာယေလ့က်င့္ခန္းေဆာင္ရြက္ပါ။
၈။ မ်က္ႏွာအမူအရာကို သတိထားပါ။

Credit: PannPwint-Health

Ref: Wellnessbin

Review

User Rating

3.6 (8 Votes)