အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

ဦးေနွာက္ေသြးသြန္ မျဖစ္ရန္

March 7, 2016

ဦးေနွာက္ေသြးသြန္ မျဖစ္ရန္


Share this on:

ဦးေနွာက္ေသြးသြန္ မျဖစ္ေအာင္ နံနက္စာ စားပါ ။

နံနက္စာ ပုံမွန္ စားတဲ႔လူနဲ႔ နွုိင္းယွဥ္ရင္ နံနက္စာ သိပ္မစားတဲ႔လူသည္ ဦးေနွာက္ ေသြးသြန္ေရာဂါ ျဖစ္နုိင္ႏႈန္း ၃၆% ပုိျမင္႔တယ္လုိ႔ ဂ်ပန္ သုေတသန ပညာရွင္ေတြက ေတြ႔ရွိတယ္။

နံနက္စာ မစားလုိ႔ ဗုိက္ထဲမွာ ဘာမွမရွိ တာေၾကာင္႔ ကုိယ္ခနၶာ အေရးေပၚ တုံ႔ျပန္မႈ ျဖစ္ပြါးရာမွာ ေသြးတုိး ျဖစ္တတ္တယ္။ အဲဒါဟာ ဦးေနွာင္ ေသြးသြန္နုိင္ဖြယ္ အနၱရာယ္ တုိးလာေစတယ္လုိ႔ ဆုိတယ္။

၁၉၈၅ ခုနွစ္မွ ၂၀၁၀ ခုနွစ္အထိ ဂ်ပန္ တစ္ျပည္လုံးရွိ အသက္ ၄၅ နွစ္မွ ၇၄ နွစ္ အရြယ္အထိ လူ ဂ ေသာင္း ၃ ေထာင္ေက်ာ္ကုိ ၁၃ နွစ္ၾကာ လုိက္လံ စုံးစမ္း ျပီးေနာက္ အထက္ပါ ရလဒ္ကုိ ရရွိျခင္း ျဖစ္တယ္။

ေစာေစာတုန္းက ပညာရွင္ေတြဟာ နံနက္စာ မစားရင္ အဝလြန္ ၊ ေသြးတုိး ၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါ ျဖစ္နုိင္နွုန္း တုိးေစနုိင္တယ္လုိ႔ ေတြ႔ရွိခဲ႔ျပီးပါျပီ ။ ဒါေပမယ္႔ ဦးေနွာက္ ေသြးသြန္ ျဖစ္ေစနုိင္တာကုိေတာ႔ ကမၻာေပၚမွာ ပထမဆုံးအၾကိမ္ ေတြ႔ရွိျခင္း ျဖစ္တယ္။

Credit: ေအာင္မ်ဳိးလြင္

Review

User Rating

0 (0 Votes)