ေကာက္ညွင္းေပါင္း ခ်က္နည္း (How to cook Sticky Rice ?)


Share this on:

ေကာက္ညွင္းေပါင္း ခ်က္နည္း ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါတယ္ ။
ဒီခ်က္နည္းကေတာ့ ထိုင္း ၊ လာအို  နဲ႔ Cambodia
လူမ်ိဳးေတြ ခ်က္စားတဲ့နည္းေလး ျဖစ္ပါတယ္ ။ ခ်က္ဖို႔ လိုအပ္တဲ့ ပစည္း
ေတြကေတာ့ ပုံမွာ ျပထားတဲ့အတိုင္း ဝါးျခင္းေလးနဲ႔ အလူမီနီယမ္အိုး
ေလးတို႔ ျဖစ္ပါတယ္ ။

၁။ ေကာက္ညွင္းဆံကို ေရမွာတစ္ည ေလာက္စိမ္ထားပါ ။

၂။ ေနာက္မနက္ ေကာက္ညွင္းဆံကို ေရမွဆယ္ျပီးလ်ွင္ ကိုယ္ဘယ္

  • ေလာက္ခ်က္မယ္ ဆိုတဲ့အေပၚမွာ မူတည္ျပီး ေရကို သုံး ၊ ေလး လက္
  • မခန္ ႔အိုးထဲသို႔ ထည့္ျပီး ပြတ္ပြတ္ဆူေအာင္ တည္ထားပါ ။

၃။ တည္ထားတဲ့ အိုးေပၚမွာ ဝါးျခင္းေလးကို ကြက္တိက်ေအာင္ တင္ထားပါ ။

  • ျပီးေနာက္ ၀ါးျခင္းထဲသို႔ ေကာက္ညွင္းဆံ မ်ားကို ထည့္ျပီးလ်ွင္ ေရဆြတ္ထားေသာ အ၀တ္ျဖင့္ အုပ္လိုက္ပါ ။
  • ခ်က္ျပဳတ္တဲ့အခ်ိန္ အေနနဲ႔ ကိုယ္ခ်က္ခ်င္တဲ့ပမာဏေပၚမွာ မူတည္ျပီး မိနစ္ ႏွစ္ဆယ္ကေန အလြန္ဆုံး တစ္နာရီ အထိၾကာပါတယ္ ။

၄။ မစားသုံးခင္ အေအးခံထားျပီး အနံ႔အရသာႏွင့္ျပည့္စုံေသာ ေကာက္ညွင္းေပါင္းေလးရပါျပီ ။