အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

ေခ်ာင္းဆိုးလ်ွင္ႀကက္သြန္နီနွင္႔ကုနည္း

December 18, 2015

ေခ်ာင္းဆိုးလ်ွင္ႀကက္သြန္နီနွင္႔ကုနည္း

Share this on:

ေခ်ာင္းေတြဆိုးေနရင္ ႀကက္သြန္နီနဲ႔ ကုမယ္။

မေန႔က အိရဲ႕ သူငယ္ခ်င္းတစ္ေယာက္ ေခ်ာင္းေတြတအားဆိုးေနပါတယ္။
သူ႔ဆီကို အလည္သြားရာမွာ သူငယ္ခ်င္းႏွစ္ေယာက္ ေကာင္းေကာင္းမြန္မြန္စကားေျပာ

Review

User Rating

4.8 (4 Votes)