အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

ေဆးျပီးသား ဟင္းသီးဟင္းရြက္သိမ္းနည္း

December 18, 2015

ေဆးျပီးသား ဟင္းသီးဟင္းရြက္သိမ္းနည္း


Share this on:

ေဆးျပီးသား ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ အခ်ိန္ၾကာၾကာ သိမ္းဆည္းႏိုင္မယ့္နည္း

ကုန္တုိက္က ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြဟာ အလြယ္တကူ ပုတ္သိုးပ်က္စီးတတ္ၾကပါတယ္။ ေနာက္ျပီး ဆလတ္ရြက္၊
တရုတ္နံနံ၊ တရုတ္နံနံၾကီး စတာေတြ ေဆးေၾကာသန္႔စင္ေပးျခင္းဟာလည္း ပုတ္သုိးေဆြးေျမ့ျမန္ေစပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေတြ အခ်ိန္ၾကာၾကာ လတ္ဆတ္ေနေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားႏုိင္တဲ့ နည္းလမ္းတစ္ခုရိွပါတယ္။ ဒီနည္းကို Paper Towels Method လုိ႔ သိရပါတယ္။
ယင္းနည္းလမ္း (၃) ခုမွာေတာ့
(၁) ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ေကာင္းမြန္စြာ ေဆးေၾကာျပီးေနာက္ က်န္ရိွေနတဲ့ ေရေတြ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ခါထုတ္ပစ္ရပါမယ္။

(၂) ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားကို ပလတ္စတစ္အိတ္ထဲထည့္။ ေလအလုံပိတ္ႏုိင္တဲ့ ဟာမ်ဳိးဆုိ ပိုေကာင္းပါတယ္။

(၃) ပလတ္စတစ္အိတ္ မပိတ္ခင္ paper towel အနည္းထည့္ျပီး ေရခဲေသတၱာထဲ ထည့္ထားပါ။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္က ေရခဲေသတၱာအတြင္း ရက္အနည္းငယ္ၾကာျပီးသည့္တုိင္ paper towel အသစ္လဲေပးရုံသာ ျဖစ္ပါတယ္။

Credit: PannPwint-Health
Trend Myanmar

Review

User Rating

4 (4 Votes)