က်န္းမာေရး - Health | အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

ေသြးတုိးသမားမ်ား စားသုံးသင့္ေသာ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား

January 2, 2016

ေသြးတုိးသမားမ်ား စားသုံးသင့္ေသာ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား


Share this on:
  1. ပန္းသီး
  2. ဆီးျဖဴသီး
  3. သခြားသီး
  4. တရုတ္နံနံ
  5. အရြက္စားမုန္လာ
  6.  ၾကက္သြန္ျဖဴ
  7. ဆန္လုံးညိဳ
  8.  ေနၾကာေစ့
 1. ကြာေစ့
 2. သံလြင္ဆီ
 3. သစ္သီး၀လံ ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ား
 4. ဟင္းသီးဟင္းရြက္ၾကိတ္ညွစ္ရည္

Credit: EnervonC‬ , ‎HealthTips‬

Review

User Rating

4.5 (4 Votes)