အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

ၾကက္သြန္နီရဲ႕ အလွအပဆုိင္ရာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္

December 18, 2015

ၾကက္သြန္နီရဲ႕ အလွအပဆုိင္ရာ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္

Share this on:

ၾကက္သြန္နီဟာ က်န္းမာေရးအတြက္သာမက အလွအပအတြက္ပါ ရတနာတစ္ပါးလို အက်ိဳးျပဳတယ္ဆုိရင္ ယံုၾကည္ႏုိင္ပါ့ မလား။ ၾကက္သြန္နီဟာ

Review

User Rating

1.5 (2 Votes)