လူတိုင္းေသာက္သင့္တဲ့ လက္ဖက္ရည္

Share this on:

လက္ဖက္သည္ က်န္းမာေရးကိုအထူးပင္ ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။ ကိုယ္ခႏၶာအတြက္ေကာင္းမြန္တဲ႔ Antioxidant
မ်ားနဲ႔ Nutrient မ်ားပါဝင္ပါတယ္။ ဦးေနာက္ေကာင္းေေစျပီး ကင္ဆာေရာဂါမ်ားမျဖစ္ေအာင္ကာကြယ္ေပးပါတယ္။
ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်ရာမွာ အေထာက္အကူျပဳေသာေၾကာင့္ ဝိတ္ခ်ခ်င္သူမ်ားအတြက္ေဆးေကာင္းတစ္လတ္
ဘဲျဖစ္ပါတယ္။

၁. Bioactive Compound မ်ားစြာပါဝင္ပါတယ္။

လက္ဖက္မွာ ကိုယ္ခႏၶာအတြက္အလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ Bioactive Compound မ်ားပါဝင္ပါတယ္။ လက္ဖက္
ရည္ရဲ ႔ ေအာက္ေျခမွာအနယ္က်ေနေသာလက္ဖက္ရည္သည္ Bioactive Comp0und မ်ားပါဝင္ေသာေၾကာင့္
ကုန္စင္ေအာင္ေသာက္သံုးေပးသင့္ပါတယ္။

Bioactive Compound မ်ားျဖစ္တဲ႔ Flavonoids နွင့္ Catechin မ်ားသည္ကိုယ္ခႏၶာအတြင္းရွိဆလ္မ်ားနွင့္ ေမာ္
လီၾကဴမ်းကို မပ်က္စီးေအာင္ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ အသက္အရြက္ၾကီးသြားသည္ နွင့္ အမွ် ဇီဝျဖစ္စဥ္ေတြျမန္ျမန္
ဆန္ဆန္ေျပာင္းလဲလာတာကို လည္းကာကြယ္ေပးပါတယ္။

၂။ ဦးေနာက္စြမ္းရည္ပိုေကာင္းေစပါတယ္။

လက္ဖက္တြင္ပါဝင္ေသာ Caffeine ဓာတ္သည္ ဦးေနွာက္ နွင့္ စိတ္ကိုနွိးေဆာ္ရာမွာ ကူညီေပးပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္
ဦးေနွာက္၏မွတ္ညဏ္၊ စြမ္းရည္၊ အစရွိတာေတြကို ပံုမွန္ထက္နွိးေဆာ္ေပးေသာေၾကာင့္ ဦးေနွာက္စြမ္းရည္ပိုေကာင္း
ေစပါတယ္။ ေကာ္ဖီ မွာပါဝင္တဲ႔ Caffeine ပမဏ ထက္ေလ်ာ့နည္းေသာေၾကာင့္ အိပ္ေရးပ်က္ျခင္း အစာစားခ်င္စိတ္
ကိုထိခိုက္ျခင္းတို႔ကိုလည္း မျဖစ္ေစနိုင္ပါဘူး။

၃။ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ေလ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။

ဝိတ္ခ်ခ်င္သူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးပိန္ေဆးကေတာ့ လက္ဖက္ဘဲျဖစ္ပါတယ္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ လက္
ဖက္သည္ Metabolic Rate ကို အားေကာင္းေစေသာေၾကာင့္ ကိုယ္တြင္းရွိအဆီပိုမ်ားကို ပိုမိုေလာင္ကၽြမ္းေစပါ
တယ္။

၄။ ကင္ဆာ မျဖစ္ေအာင္ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

ကိုယ္ခႏၶာအစိတ္အပိုင္းမ်ားက ဆလ္မ်ားရွင္သန္မႈမရွိေတာ့ဘဲ ေသသြားေသာအခါမ်ား သို႔မဟုတ္ အဆိပ္အေတာက္
ဆလ္မ်ားအျဖစ္ေျပာင္းလဲသြားေသာ အခါမ်ားတြင္ ကင္ဆာျဖစ္လာတတ္ၾကပါတယ္။ ထို႔ေနာက္ ခႏၶာကိုယ္တြင္ လို
အပ္သည့္ပမဏထက္ ပိုေသာ Oxidant မ်ားရွိလ်ွင္ ကင္ဆာဖြဲ႔ျဖိဳးမႈကိုျဖစ္ေပၚေစပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ Antioxidant မ်ားရရွိေစေသာ လက္ဖက္ကိုမွီဝြဲစားသံုးျခင္းသည္ ကင္ဆာျဖစ္မလာေစရန္ ကာကြယ္ေပးပါ။ ကင္ဆာရွိေနခဲ႔ရင္လည္း အၾကီးထြားလာေအာင္ထိန္းခ်ဳပ္ေပးပါေသးတယ္။

၅။ Alzheimer (သူငယ္ျပန္ျခင္း) နွင့္ Parkinson ေရာဂါမွ ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

လက္ဖက္သည္ ဦးေနွာက္ Function ေတြကို ပိုမိုေကာင္းလာေအာင္ ျပဳျပင္ေပးရံုသာမက အသက္ၾကီးပိုင္းေတြမွာ
အျဖစ္မ်ားေသာ Alzheimer သူငယ္ျပန္ျခင္း နဲ႔ Parkinson ေရာဂါမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ လက္ဖက္မွာ
ကိုယ္ခႏၶာအတြက္ေကာင္းေသာ C

၆။ Cardiovascular Disease မွ ကာကြယ္ေပးပါတယ္။

Cardiovascular Disease မ်ားသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ နွလံုးနွင့္ပတ္သက္ေသာ ေရာဂါမ်ားဘဲျဖစ္ပါတယ္။
လက္ဖက္သည္ ထိုေရာဂါမ်ားမွ အသက္ဆံုးရံႈးမႈအမ်ားဆံုးေရာဂါျဖစ္တဲ႔ Heart Attack ျဖစ္ျခင္းမွ ကာကြယ္
ေပးပါတယ္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ လက္ဖက္တြင္ ေသြးတြင္းရွိ Antioxidant မ်ားကိုပိုထုတ္လုပ္ေပးပါ
တယ္။ ထို Antioxidant မ်ားသည္ Heart Attack ျဖစ္ေစေသာ LDL cholesterol မ်ားကို Oxidation
ျဖစ္ျခင္းမွာကာကာြယ္ေပးျပီး Heart Attack ျဖစ္ေပၚလာျခင္းမွ ကာကြယ္လိုက္ပါတယ္။

Compound ေတြအမ်ားၾကီးပါဝင္ပါတယ္ ထို Compound မ်ားသည္ သတိ
ေမ့ေရာဂါ ျဖစ္ေသာ Dementia, Alzheimer နဲ႔ Parkinson တို႔ကို ကာကြယ္ေပးနိုင္ပါတယ္လို႔ ေဖာ္ျပထားပါ
တယ္။

Credit: Shwemom http://shwemom.com

Review

User Rating

4 (2 Votes)