က်န္းမာေရး - Health | ဟင္းခ်က္ဖြယ္ရာမ်ား - Ingredients | အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

ဒိန္ခ်ဥ္ရဲ့ က်န္းမာေရးေကာင္းက်ိဳး (၆) မ်ိဳး

August 6, 2016

ဒိန္ခ်ဥ္ရဲ့ က်န္းမာေရးေကာင္းက်ိဳး (၆) မ်ိဳး

Share this on:

၁။ ဒိန္ခ်ဥ္သည္ နို႔မွရရွိေသာ ထပ္တူေသာဓာတ္မ်ားကိုရရွိေစပါတယ္။

တခ်ိဳ႔ေသာလူမ်ားသည္ နို႔ေသာက္သံုးလို႔မရပါဘူး အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ နို႔တြင္ပါဝင္ေသာ Protein သို႔မဟုတ္ Lactose နဲ႔ ဓာတ္မတည့္မႈေတြျဖစ္လို႔ပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ နို႔ေသာက္လို႔မရသူမ်ား သည္ဒိန္ခ်ဥ္ကိုေသာက္သံုးေပးျခင္းျဖင့္
နို႔မွရရွိေသာ Lactase, Enzyme, Beta-Galactosidase စသည့္ ခႏၶာကိုယ္ဖြဲ႔ျဖိဳးမႈအတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ
ဓာတ္မ်ားကိုျဖည့္တင္းေပးနိုင္ပါတယ္။

၂။ အူမၾကီးက်န္းမာေရးအတြက္ေကာင္းမြန္ပါတယ္။

ဒိန္ခ်ဥ္မွာ Lactobacteria မ်ား ပါဝင္ေသာေၾကာင့္ အူမၾကီးကို ပိုမိုက်န္းမာေစျပီး အူမၾကီးကင္ဆာျဖစ္ျခင္းမွ ကာ
ကြယ္ေပးပါတယ္။ Lactobacteria ထဲမွတစ္ခုျဖစ္ေသာ Acidophilus သည္ အူမၾကီးထဲမွာရွိတဲ႔ အစာေျခဖ်က္
ေပးေသာ ဘတ္တီးရီးယားမ်ားကိုဖြဲ႔ျဖိဳးေစပါတယ္။ ထိုဘတ္တီးရီးယားမ်ားသည္ အူမၾကီးကင္ဆာမျဖစ္ေစရန္ကာ
ကြယ္ေပးပါေသးတယ္။

၃။ ခႏၶာကိုယ္တြင္းမွာ ရွိေနေသာ Nutrient မ်ားရဲ ႔ Bioavailability ကိုေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။

ဒိန္ခ်ဥ္သည္ခႏၶာကိုယ္အတြက္ မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ကယ္လ္စီယံဓာတ္ နဲ႔ ပီတာမင္ ဘီမ်ားကို စုပ္ယူမႈအား
ေကာင္းပါတယ္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ ဒိန္ခ်ဥ္ထဲမွာပါဝင္ေသာ Lactic Acid သည္ ကယ္လ္စီယံ နဲ႔ ဗီတာ
မင္မ်ားတို႔ကို အျခားေသာ acid မ်ားထက္ပိုမိုစုပ္ယူနိုင္ပါတယ္။

၄။ ကိုယ္ခံအားတတ္ေစပါတယ္။

ဒိန္ခ်ဥ္တြင္ပါဝင္ေသာ ဘတ္တီးရီးယားမ်ားသည္ ေရာဂါပိုးေတြကိုတိုက္ဖ်က္ေပးေသာ White Cell မ်ားကို
အားေကာင္းေစပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ဒိန္ခ်ဥ္ကိုပံုမွန္ေသာက္သံုးေပးလ်ွင္ ကိုယ္ခံအားေကာင္းေစပါတယ္။

၅။ ေသြးတြင္းရွိ Cholesterol နည္းေစပါတယ္။

ဒိန္ခ်ဥ္တြင္ပါဝင္ေသာ ဘတ္တီးရီးယားမ်ား နဲ႔ အစ္စစ္ တို႔သည္ ေသြးတြင္းရွိ Cholesterol ပမဏကိုထိန္းညွိ
ေပးပါတယ္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေသြးထဲတြင္ Cholesterol မ်ားျခင္းတို႔ကိုမျဖစ္ေစပါဘူး။

၆။ ကိုယ္ခႏၶာကိုဖြဲ႔ျဖိဳးေစပါတယ္။

ဒိန္ခ်ဥ္ကိုပံုမွန္ေသာက္သံုးေပးေသာ ကေလးမ်ားသည္ သာမန္ကေလးမ်ားထက္ၾကီးထြားတာကိုေတြ႔ရွိရပါတယ္။
အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ဒိန္ခ်ဥ္သည္ အစာမ်ားမွ ခႏၶာကိုယ္အတြက္မရွိမျဖစ္လိုအပ္ေသာ ဓာတ္မ်ားကိုစုပ္ယူမႈ
အားေကာင္းေစပါတယ္။

Credit: Shwemom http://shwemom.com

Review

User Rating

3.6 (29 Votes)