က်န္းမာေရး - Health | အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

ေသြးေၾကာ အားေကာင္းေစတဲ့ ေရေမ်ာသီး (အႆဗီဇ)

November 19, 2016

ေသြးေၾကာ အားေကာင္းေစတဲ့ ေရေမ်ာသီး (အႆဗီဇ)


Share this on:

အသက္အရြယ္ ႀကီးလာတဲ့အခါ ေသြးေၾကာဆုိင္ရာ ေတြ႕ႀကံဳရ အမ်ားဆံုး ျပႆနာထဲမွာ တစ္ခုျဖစ္ တဲ့ ေသြးေၾကာမ်ား အားနည္း လာျခင္းပဲ ျဖစ္သည္။ ယင္း ေသြးေၾကာ အားနည္းျခင္း ရဲ႕ အက်ိဳးဆက္ ကေတာ့ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေဖာင့္တြန္းေနတဲ့ ေသြးျပန္ေၾကာမ်ား (Varicose Veins) ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

chestnuts

သည္ေနရာမွာလည္း သဘာ၀က ကူညီႏုိင္တာ ေတြ႕ရတယ္။ ေရေမ်ာသီး (သုိ႔မဟုတ္) အႆဗီဇ (House Chestnut) လုိ႔ေခၚတဲ့ ျမင္းမ်ား ၀ါးစားေလ့ရွိတဲ့ ေပါင္းျမက္ တစ္မ်ိဳးက ေဖာင္းတြန္႔ ေသြးျပန္ေၾကာ မ်ားနဲ႔ ဆံျခည္မွ်င္ ေသြးေၾကာမ်ား ျပတ္ေတာက္ျခင္း တုိ႔အတြက္ ကုသရာႏွင့္ ကာကြယ္ရာမွာ အစဥ္အလာ လက္စဲြျပဳ ခဲ့တဲ့ ေဆးတစ္လက္ ျဖစ္တယ္။

chestnutsedited

ေရေမ်ာသီးက ေသြးေၾကာစနစ္ကုိ ႀကံ့ခိုင္ ေတာင့္တင္းေစတယ္။ ႏွလံုးထဲသုိ႔ ေသြးျပန္လည္ စီး၀င္မႈကုိ လြယ္ကူ ေခ်ာေမြ႕ ေစတယ္။ ေသြးေၾကာေရာင္ၿပီး ႀကီးလာျခင္းကုိ ကာကြယ္ေပးတယ္။ ေျခေ ထာက္ ေအာက္ပုိင္း ေရာင္ျခင္းကုိ သက္သာ ေစရာမွာ ” ေထာက္ပင့္ ေျခအိတ္ရွည္ ” လုိ ထိေရာက္မႈ ရွိတယ္။ ေရေမ်ာသီး ေဆးေတာင့္ေပ်ာ့ မ်ားကုိ က်န္းမာေရး အစားအစာ စတိုးဆုိင္ မ်ားမွ ၀ယ္ယူ ရရွိႏုိင္ပါတယ္။

ဦးလွျမင့္ (ဂႏၶမာ)

Ref: Secrets of Longevity

Review

User Rating

4.1 (7 Votes)