က်န္းမာေရး - Health | အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

အသည္းကို က်န္းမာေစႏုိင္တဲ့ ကညြတ္

October 15, 2016

အသည္းကို က်န္းမာေစႏုိင္တဲ့ ကညြတ္

Share this on:

ကၫြတ္ပင္(Asparagus) သည္ အသည္းဆဲလ္မ်ား၏ အဆိပ္ ဖယ္ရွားႏိုင္မႈကို ကူညီေပး ႏိုင္ေၾကာင္း ေလ့လာမႈတစ္ရပ္အရ သိရွိရသည္။ ထို႔ျပင္ကၫြတ္ပင္သည္အရက္အလြန္ အကြ်ံေသာက္ၿပီး ေနာက္ျဖစ္ပြားသည့္ မအီမသာျဖစ္ျခင္း (့Hangover) ကိုလည္း သက္သာေစသည္ဟုဆိုထားပါသည္။ေတာင္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၊ ေဂ်ဂ်ဴး အမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္ႏွင့္ ေဆးသိပၸံ ပညာဌာန၏ ပူးေပါင္းေလ့လာခ်က္ အရမအီမသာျဖစ္မႈကို သက္သာေစရ သည္မွာကၫြတ္တြင္ပါဝင္ေသာအမိုင္ ႏိုအက္စစ္ႏွင့္ ဓာတ္သတၲဳ (Minerals) မ်ားေၾကာင့္ျဖစ္သည္ကို ေဖာ္ ထုတ္ႏိုင္ခဲ့သည္၊ ယင္းသုေတသီ မ်ားက ကၫြတ္ပင္၏ပင္စည္ႏွင့္အရြက္မ်ား တြင္ပါဝင္ေသာဇီဝဓာတု အာနိသင္က လူသားမ်ားႏွင့္ ၾကြက္မ်ား၏ အသည္း ဆဲလ္အေပၚ သက္ေရာက္ႏိုင္မႈ ကိုေလ့ လာႏိုင္ခဲ့သည္။

asparagus-with-garlic
ေလ့လာမႈေခါင္းေဆာင္ ေဂ်ဂ်ဴး အမ်ိဳးသားတကၠသိုလ္မွ သုေတသီ Dr.BY Kim က ယမကာကိုႏွစ္ရွည္ ေသာက္သံုးသူမ်ားတြင္ အသည္း အေပၚဓာတ္တိုးအာနိသင္မ်ားျဖစ္ေစေၾကာင္း၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ မအီမသာ ျဖစ္မႈကိုလည္းခံစားရေၾကာင္း၊ ဆဲလ္ အဆိပ္အေတာက္ (Cellutor Toxicities) မ်ားအသည္းအေပၚတြင္စုပံုလာ ေၾကာင္းရွင္းျပခဲ့ပါသည္။ယခုေလ့လာ ခဲ့မႈအရကၫြတ္ပင္၏ အရြက္မ်ားတြင္ အမ်ားဆံုး ပါဝင္ေသာအမိုင္ႏိုအက္စစ္ ႏွင့္ဓာတ္သတၲဳအခ်ိဳ႕အထက္ပါမအီမသာျဖစ္မႈမ်ားကို သက္သာေစၿပီးအသည္း ဆဲလ္၏က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူ ျပဳေၾကာင္းေဖာ္ထုတ္ႏိုင္ ခဲ့သည္။

ကၫြတ္ပင္ကို ကမၻာတစ္ဝွမ္း တြင္ တိုင္းရင္းေဆးအျဖစ္၊ ဟင္းလ်ာ အျဖစ္သံုးစြဲေနၾကၿပီး ကင္ဆာေရာ ဂါကိုသက္သာေစေသာတိုင္းရင္းေဆး အျဖစ္ လူသိမ်ားသည္။ ယင္း တြင္ဆီး ရႊင္ေစေသာ ၊ေရာင္ရမ္းမႈ ကိုသက္သာ ေစေသာအေရျပားမိႈစြဲကပ္ျခင္းကိုကာ ကြယ္ေပးေသာ အာနိသင္ မ်ားလည္းရွိ သည္။ ယခုေလ့လာမႈကို Journal of Food Science တြင္ ပံုႏွိပ္ေဖာ္ျပထား ျခင္းျဖစ္သည္။

Credit: Health Updates Journal

Review

User Rating

5 (2 Votes)