ဖာလူဒါ


Share this on:

ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

 • ၾကက္ဥပူတင္း
 • နြားနိုု႔
 • သၾကား
 • ပင္ပြါး
 • ေရာင္စုံ ေက်ာက္ေက်ာ
 • ေရာင္စုံ ဂ်ယ္လီ
 • ေရာင္စုံ သာကူ ပုလဲလုံးအၾကီး
 • မုန္႔လက္ေဆာင္းဖတ္
 • အနီေရာင္ဆိုးေဆး အခ်ိဳရည္ (Rose Syrup)
 • ေရခဲမုန္႕
 • ေရခဲ
 • နိုု႕စိမ္း

ဖာလူဒါ လုပ္နည္း

 1. ၾကက္ဥပူတင္း ၊ ႏြားႏို႔ ၊ သၾကား ၊ ပင္ပြါး ၊ ေရာင္စုံေက်ာက္ေက်ာ ၊ ေရာင္စုံဂ်ယ္လီ ၊ ေရာင္စုံသာကူပုလဲလုံးအၾကီး ၊ မုန္႔လက္ေဆာင္းဖတ္ ၊ အနီေရာင္ဆိုးေဆး အခ်ိဳရည္ (Rose Syrup)၊ ေရခဲမုန္႔ ၊ ေရခဲ ၊ ႏို႕စိမ္း တို႕ ထည္႔ရပါမည္ ။
 2. ၾကက္ဥပူတင္း ဖုတ္ထားပါ ။
 3. ႏြားႏို႕ ကို က်ိဳျပီး အေအးခံ ထားရပါမည္ ။
 4. သၾကားကို ပ်စ္ေအာင္ က်ိဳထားပါ ။
 5. ပင္ပြါးကို ေရစိမ္ ထားပါ ။
 6. ေရာင္စုံ သာကူ ပုလဲလုံး အၾကီး ကိုလဲ မ်က္စိေပ်ာက္သည္အထိ က်ိဳရပါမည္ ။
 7. ထို႕ ေနာက္ ဇကာ ထဲသို႕ ထည့္ျပီး ေရေအးနဲ႔ ေဆးထားေပးပါ ။
 8. ေရာင္စုံ ေက်ာက္ေက်ာမ်ားကို က်ိဳျပီးလွ်င္ အေအးခံ ထားေပးပါ ။
 9. ေရာင္စုံ ဂ်ယ္လီႏွင့္ ေရာင္စုံ ေက်ာက္ေက်ာမ်ား ေအးျပီး မာလာလွ်င္ ေသးေသးရွည္ရွည္ေတြ လွီးထားပါ ။
 10. ထို႕ ေနာက္ ဖာလူဒါ ထည့္မည္႕့ မုုန္႔ခြက္ထဲသို႕. ေရခဲ ၊ အနီေရာင္ ဆိုးေဆး အခ်ိဳရည္ (Rose Syrup) သၾကားရည္ ၊ ပင္ပြါး ၊ ေရာင္စုံသာကူ ပုလဲလုံး အၾကီး ၊ မုန္႕လက္ေဆာင္း ၊ နြားနိုု႔ ၊ ႏို႕စိမ္း ၊ ေရာင္စုံ ေက်ာက္ေက်ာႏွင့္ ဂ်ယ္လီတို႕ကို ဇြန္းေသး တစ္ဇြန္းစီ ေလာက္ထည္႔ကာ ပူတင္:ႏွင့္ ေရခဲမုန္႕ တို႕ကို တစ္ဇြန္းစီ အေပၚမွ တင္ျပီးရင္ အရသာ ရွိေသာ ဖာလူဒါ ရပါျပီ ။
Credit: Daw Pu

Review

User Rating

3.5 (2 Votes)