ေရာသမေမႊ ငပိေထာင္း

Share this on:

ျမင္တာနဲ႔ စားျခင္စရာ ေကာင္းတဲ့ ငပိေထာင္းပါ ။

ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

  • ငါးရ့ံ  
  • မ်ွင္ငပိ
  • ျငဳပ္သီးစိမ္း
  • ၾကက္သြန္ျဖဴ
  • ပင္စိမ္း

ျပဳလုုပ္နည္း

  1. ငါးရ့ံကိုု မီးဖုတ္ျပီး အသားႏႊင္ ထားပါ ။ ေရာသမေမႊေထာင္း ငပိေထာင္း
  2. မ်ွင္ငပိကိုု မီးကင္ပါ ။
  3. ျငဳပ္သီးစိမ္း နွင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴကိုု အုိးပူတုိက္ပါ ။
  4. ျပီးလ်င္ ဆံုုထဲတြင္ ငါးရ့ံအသားႏႊင္ ၊ မ်ွင္ငပိ ၊ ျငဳပ္သီးစိမ္း ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ နွင့္ ပင္စိမ္းတိုု႔ကိုု ေရာသမေမႊျပီး ေထာင္းပါ ။
Credit: Ko Thank

Review

User Rating

2.8 (5 Votes)