က်န္းမာေရး - Health | အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

လူကုိ အဆိပ္သင့္ေစႏုိ္င္ေသာ အစားအစာမ်ား

August 6, 2016

လူကုိ အဆိပ္သင့္ေစႏုိ္င္ေသာ အစားအစာမ်ား

Share this on:

အစားအစာကေနသင့္ေရာက္တဲ့အဆိပ္ေတာက္အကဲျဖတ္ပညာရွင္ David Marler က ေအာက္ပါအစားအေသာက္ေတြကုိ ေရွာင္ၾကဥ္ၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းခဲ့ပါတယ္။ Shwemom ပရိသတ္ႀကီးလည္း ဆင္ျခင္ႏုိင္ေစဖုိ႔ ေဖာ္ျပေပးလုိ္က္ပါတယ္။

(၁) ခ႐ု/ကမာ/ေယာက္သြား

2

အစားအစာေၾကာင့္ သင့္တဲ့အဆိပ္ေတြထဲမွာ ခ႐ု/ကမာ/ေယာက္သြားတုိ႕ေၾကာင့္ျဖစ္တဲ့ အစာအဆိပ္သင့္မႈက ဆယ္စု
ႏွစ္အတြင္းမွာ ႏွစ္ဆခန္႔ျမင့္တတ္ခဲ့ပါတယ္။ မ်ားေသားအားျဖင့္ ခ႐ု/ကမာ/ေယာက္သြား-စတာေတြကုိ သဘာ၀အတုိင္း စားသုံးၾကျခင္းဟာ လူကုိ အဆိပ္အေတာက္ေတြ ပုိျဖစ္ေစပါတယ္။

(၂) အသင့္ထုတ္ပုိးထားေသာ အစားအစာမ်ား

3

အသင့္ထုတ္ပုိထားတဲ့ အစားအစာေတြထဲမွာ သစ္သီးေဖ်ာ္ရည္အမည္ခံ အခ်ိဳရည္ေတြနဲ႔ အသင့္စားႏုိင္ေအာင္ ဓာတုေဗဒနည္းနဲ႔ စီမံထားတဲ့ အစားအစာေတြ အားလုံးပါ၀င္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ေသာ အစားအစာေတြမွာ အဆိပ္အေတာက္ျဖစ္ေစ႐ုံသာမက ေရရွည္က်န္းမာေရးကိုပါ ထိခုိက္ေစႏုိင္တဲ့ ဓာတ္ေတြ အမ်ားႀကီးပါ၀င္ပါတယ္။

(၃) အမွည့္လြန္/မမွည့္တမွဲ႔အသီးမ်ား

4

သစ္စီးေတြကို စားသုံးရာမွာလည္း အမွည့္လြန္/မမွည့္တမွဲ႔အသီးေတြကုိ ေရွာင္ရပါမယ္။ အမွည့္လြန္အသီးေတြမွာ ဘက္
တီးရီးယားပုိးေတြ အေျမာက္အျမားပါ၀င္ၿပီး ၀မ္းပ်က္၀မ္းေလွ်ာ ျဖစ္ေစႏုိ္င္ပါတယ္။ မမွည့္တမွည့္အသီးေတြကုိ စားသုံးမိ
ရင္ေတာ့ အစာမေၾက၊ ရင္ျပည့္ရင္ကယ္၊ မူးေ၀ေအာ့အန္တာမ်ိဳး ျဖစ္ေစႏုိ္င္ပါတယ္။

(၄) မက်က္ေသာအစားအစာမ်ား

5

မက်က္တဲ့ အစားအစာေတြ၊ မနပ္တဲ့ ထမင္းစတာေတြကလည္း စားသုံးသူေတြကို အခ်ိန္မေရြး အႏၱရာယ္သင့္ေစႏုိင္ပါ
တယ္။ ဒါ့အျပင္ ရက္ၾကာေနတဲ့ အစားအစာေတြ၊ ခဏခဏ ျပန္ေႏြးၿပီး စားတဲဲ့ အစားအစာေတြကလည္း လူကို အဆိပ္
သင့္ေစႏုိင္ပါတယ္။

(၅) သားစိမ္းငါးစိမ္းမ်ား

6

မီးနဲ႔ ေသခ်ာခ်က္ျပဳတ္ရျခင္း မရွိတဲ့ အသားစိမ္းငါးစိမ္းကို လုံး၀မစားမိဖုိ႔ လုိပါတယ္။ အသားငါးေတြရဲ႕ အတြင္းမွာ မ်က္လုံးနဲ႔ မျမင္ႏုိင္တဲ့ ဘက္တီးရီးယားနဲ႔ ကပ္ပါးေတြ ရွိေနပါတယ္။ ဒါေတြကုိစားမိရင္ လူကုိ အဆိပ္အေတာက္ေတြ ခံစားရေစမွာ ျဖစ္ပါတယ္။

Credit: Shwemom http://shwemom.com

Review

User Rating

0 (0 Votes)