က်န္းမာေရး - Health | အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

ဝိတ္က်ခ်င္သူတိုုင္းအတြက္ အေရးၾကီးတဲ့အခ်က္

August 3, 2016

ဝိတ္က်ခ်င္သူတိုုင္းအတြက္ အေရးၾကီးတဲ့အခ်က္

Share this on:

ဝိတ္က်ခ်င္တဲ့သူေတြ အမ်ားအျပားရွိေပမယ့္ ထိုသူေတြဟာ အခုုေျပာျပမယ့္ အေရးၾကီးတဲ့အခ်က္ကို သတိမထားမိ
တတ္ၾကပါဘူး။ တကယ္ေတာ့ ဒီအခ်က္က လူေတြကို ပိုမိုဝေစလာျပီး ဘယ္ေလာက္ပဲေလ့က်င့္ခန္းလုုပ္လုုပ္ဝိတ္မက်
တာလဲ ဒီအခ်က္ေၾကာင့္ပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒီအေရးၾကီးတဲ့အခ်က္ကေတာ့ အိပ္ရာေစာေစာဝင္ျခင္းပါ။ အိပ္ရာကိုေနာက္က်မွဝင္တဲ့သူေတြဟာ ဝိတ္က်ဖို႔အင္မတန္
ခက္ခဲေၾကာင္းကိုေတြ႕ရွိခဲ့ပါတယ္။ အေၾကာင္းအရင္းကေတာ့ လူေတြဟာ ညဥ့္နက္တဲ့အခါမွာ ဗိုုက္ဆာတတ္လို႔ပါပဲ။ဗိုုက္
ဆာရာကေန သေရစာေတြစားရင္ ထိုအစာေတြကလူကို ဝိတ္တက္ေစတာျဖစ္ပါတယ္။

2

ဝိ္တ္ခ်လိုသူေတြအေနနဲ႔ ၁၁နာရီထက္ေနာက္မက်ပဲ အိပ္ရာဝင္သင့္ေၾကာင္းကို ေလ့လာသူေတြက အၾကံျပဳထားပါတယ္။
ဒါေပမယ့္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက ဒီအခ်က္ကိုသတိမထားပဲ ေလ့က်င့္ခန္းေတြလုပ္ျပီ ဝိတ္ခ်တတ္ၾကပါတယ္။ အက်ိဳး
ဆက္ကေတာ့ ဘယ္ေလာက္ပဲ ေလ့က်င့္ခန္းလုပ္လုပ္ ပိန္မလာတာပါပဲ။ ဒါ့ေၾကာင့္ အိပ္ခ်ိန္ကို ေနာက္မက်ေစပဲ ေစာ
ေစာအိပ္ရာဝင္သင့္ေၾကာင္းကို အၾကံျပဳလုိက္ရပါတယ္။

Credit: Shwemom http://shwemom.com

Review

User Rating

3 (20 Votes)