က်န္းမာေရး - Health | အေထြေထြ ဗဟုုသုုတ - General Knowledge

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္ အရိုးရွင္းဆံုး နည္းလမ္း

July 30, 2017

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္ အရိုးရွင္းဆံုး နည္းလမ္း


Share this on:

လူတိုင္းက ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ေလ်ာ့ခ်ခ်င္ၾကပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့ခ်ဖို႔အတြက္ အရုိးရွင္းဆံုးနဲ႔ အလြယ္ဆံုး နည္းလမ္းကို ေ၀မွ်ခ်င္ပါတယ္။

အဓိကကေတာ့ ကိုယ္စားေနတဲ့ အစားအစာေတြနဲ႔ ကိုယ္သံုးလိုက္တဲ့ စြမ္းအင္ေတြ အေပၚမူတည္ပါတယ္။

15176160-854810-2-5ImageImageTranslation-ruenarticle3404s-0-1500638981-1500639016-650-1-1500639016-650-32e9147584-1500888149

  • ကုိယ္အေလးခ်ိန္က တန္႔ေနမယ္

ကိုယ္စားတဲ့ အစားအစာနဲ႔ ကိုယ္သံုးစြဲတာနဲ႔က ညီေနရင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က တန္႔ေနပါလိမ့္မယ္။

  • ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တက္လာမယ္

ကိုယ္စားတဲ့ အစားအစာက ကိုယ္သံုးစြဲတဲ့ စြမ္းအင္ေတြထက္မ်ားေနရင္္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္က တက္လာမယ္။

  • ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်မယ္

ကိုယ္သံုးစြဲတဲ့ စြမ္းအင္ထက္ ကိုယ္စားတဲ့ အစားအစာက မ်ားေနရင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ ေလ်ာ့က်လာပါလိမ့္မယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ က်ဖုိ႔ ရိုးရွင္းတဲ့ နည္းလမ္းေလးပါ။ ကိုယ္သံုးစြဲတဲ့ စြမ္းအင္ေလာက္ဘဲ ကိုယ္စားသံုးရင္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ တက္စရာ အေၾကာင္းမရွိပါဘူး။

calculator996

တစ္ေန႔တာ ကၽြႏု္ပ္တို႔ အသံုးျပဳတဲ့ ကယ္လိုရီက ေအာက္ပါအတိုင္း ျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ေန႔ကို ၈ နာရီအိပ္ရင္- ကယ္လိုရီ ၂၆၀ ကေန ၃၀၀ ၾကား

တစ္ေန႔ကို ၈ နာရီ ရုံးမွာ အလုပ္လုပ္ရင္ – ၄၈၀ ကေန ၅၀၀ ကယ္လိုရီၾကား

အလုပ္အသြားအျပန္ ဘတ္စ္ကားစီးရင္ – မိနစ္ ၃၀ ကို ၂၈ ကယ္လိုရီ

တစ္ေနရာ Gym ေဆာ့ရင္ – အမ်ားအားျဖင့္ ၂၃၀-၃၅၀ ကယ္လိုရီ

စိတ္ဖိစီးမႈနဲ႔ အစာေျခရာမွာ – ကယ္လိုရီ ၅၇၀ ကေန ၈၀၀ ၾကား သံုးစြဲပါတယ္။

အကယ္၍ အမ်ိဳးသား တစ္ေယာက္ဆိုရင္ ေနာက္ထပ္ ကယ္လိုရီ ၂၀၀ ကေန ၄၀၀ ၾကား ထည့္ေပါင္းပါ။

ဒီက သာမန္လူတစ္ေယာက္အေပၚ အေျခခံၿပီး တြက္ထားတာေၾကာင့္ သင့္အေလးခ်ိန္နဲ႔ လႈပ္ရွားမႈအေပၚမူတည္ၿပီး ကြာျခားပါလိမ့္မယ္။

ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို ထိန္းခ်င္ရင္ ကိုယ္သံုးစြဲတဲ့ ကယ္လိုရီပမာဏနဲ႕႔ ကိုယ္စားသံုးမယ့္ ကယ္လိုရီေတြကို တြက္ခ်က္ၿပီး စားသံုးပါ။

Review

User Rating

1 (2 Votes)