မ်ွစ္ဝါ ငပိစပ္ေထာင္း ထမင္းနယ္


Share this on:

13405239_10154521363863132_1209658002_o

ပါ၀င္ပစၥည္းမ်ား

 • ထမင္း ၄ လံုုး (ဟင္းခ်ဳိ ပန္းကန္လံုုး အေသး)
 • မ်ွစ္ဝါ ငပိစပ္ေထာင္း ၅ ဇြန္း (ထမင္းစားဇြန္း)
 • ငါးေဂြးသီးခ်က္ က်န္တဲ႔အနွစ္ ၂ ဇြန္းခန္႔ (ထမင္းစားဇြန္း)
 • ငါးေျခာက္ၾကာ္
 • ခရမ္းၾကြတ္သီး ၃ လံုုး
 • ခရမ္းခ်ဥ္သီး ၂ လံုုး
 • ဥဝါ ၁ ပိုုင္း
 • ေျမပဲဆီစစ္စစ္

ျပဳလုုပ္နည္း

 1. ဇလံုု တခုုထဲတြင္ ထမင္း ၊ မ်ွစ္ဝါ ငပိစပ္ေထာင္း ၊ ငါးေဂြးသိးခ်က္ က်န္တဲ႔အနွစ္ တိုု႔ကိုု ေျမပဲဆီ စစ္စစ္နွင္႔ နွံ႔ေအာင္နယ္ပါ ။
 2. ဆား ၊ ငံျပာရည္ လံုုးဝ မထည့္ရပါ ။ မ်ွစ္ဝါ ငပိစပ္ေထာင္း ထဲတြင္ ဆား ပါျပီးသား ျဖစ္ပါသည္ ။
 3. မ်ွစ္ဝါ ငပိစပ္ေထာင္းနွင္႔ ငါးေဂြးသီးခ်က္ က်န္တဲ႔အနွစ္ကိုု နယ္ထားသည့္ ထမင္းကိုု ငါးေျခာက္ၾကာ္ ၊ ခရမ္းၾကြတ္သီး ၊ ခရမ္းခ်ဥ္သီး ၊ ဥဝါ အေခ်ာင္းရ်ည္ေလးမ်ားကိုု ဂ်ဳိးဂ်ဳိးဂ်ြတ္ဂ်ြတ္ စားၾကည့္ပါ အင္မတန္ေကာင္းပါသည္ ။
 4. မ်ွစ္ဝါ ငပိစပ္ေထာင္းကိုု ထမင္းနယ္ ေပၚမွာ ပံုုထားပါသည္ ။ အိမ္မွကေလးမ်ား၏ ေတာင္းဆိုုခ်က္အရ ျဖစ္ပါသည္ ။
My Food Myanmar

Review

User Rating

5 (2 Votes)