စေတာ္ဘယ္ရီသီး ႏွင့္ က်န္းမာေရး

၁ ။ ေသြးဖိအား (Blood pressure) ကိုု ထိန္းညိွေပးပါသည္ ။

၂ ။ ကိုုယ္၀န္ေဆာင္မိခင္၏ က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းပါသည္ ။

၃ ။ ကိုုယ္ခံအားစံနစ္ကိုု အားေကာင္းေစပါသည္ ။

၄ ။ မ်က္စိအားေကာင္းေစပါသည္ ။

၅ ။ မေကာင္းသည့္ ကိုုလက္စထေရာ ကိုု က်ေစပါသည္ ။

၆ ။ ေရာင္းရမ္းျခင္းကိုု ကာကြယ္ပါသည္ ။

၇ ။ ဘက္တီးရီးယားပိုုးမႊားမ်ားကိုု ကာကြယ္ပါသည္ ။

၈ ။ ဗိုုင္းရပ္ပိုုးမႊားမ်ားကိုု ကာကြယ္ပါသည္ ။

၉ ။ ကင္ဆာေရာဂါကိုု ကာကြယ္ပါသည္ ။

၁၀ ။ အိုုမင္းရင့္ေရာ္ျခင္းကိုု ကာကြယ္ပါသည္ ။

Credit: ေဒါက္တာျမင့္သိန္း