ဖရဲသီးမွ ရရိွေသာ အက်ိဳးေက်းဇူး ၁၀ ခ်က္
ဖရဲသီးကိုေတာ့ လူတိုင္း ၾကိဳက္နွစ္သက္မယ္လို႔ ထင္ပါတယ္။
အျခား ရာသီေတြမွာ စားရတာထက္ ယခုလို ေႏြရာသီမွာ စားရတာက ပိုမိုျပီးေတာ့ ေကာင္းပါတယ္။ ဒီအတြက္ေၾကာင့္ ဖရဲသီးမွ ရရိွနိုင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူး ၁၀ ခ်က္ကို ေရးသားေပး လိုက္ရပါတယ္။
၁။ ကုန္ခမ္းသြားတဲ့ စြမ္းအင္ေတြကို ျပန္လည္ျဖည့္ဆည္းေပးနိုင္ပါတယ္။
၂။ ေသြးဖိအားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးနိုင္ပါတယ္။
၃။ နွလံုးေရာဂါကို ေလ်ာ့ခ်ေပးနိုင္ပါတယ္။
၄။ ေသြးတြင္းသၾကားဓာတ္မ်ားကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်ေပးနိုင္ပါတယ္။
၅။ ေရဓာတ္မ်ားကို ျဖည့္တင္းေပးနိုင္ပါတယ္။
၆။ ကိုယ္ခံစြမ္းအားကိုလည္း အေကာင္းဆံုး ျမင့္တင္ေပးနိုင္ပါတယ္။
၇။ အရိုးမ်ားကိုလည္း သန္မာေစနိုင္ပါတယ္။
၈။ ခြန္အားျဖည့္ ေဖ်ာ္ရည္တစ္မ်ိဳး အျဖစ္လည္း ေသာက္နိုင္ပါတယ္။
၉။ ေက်ာက္ကပ္ကို သန္႔စင္ေပးနိုင္စြမ္း ရိွပါတယ္။
၁၀။ ကင္ဆာဆန္႔က်င္ ဂုဏ္သတၱိမ်ားလည္း ပါဝင္ပါတယ္။

Credit: May Soe