ငါးခ်ဥ္ကို သုတ္ျပီး မ်ားေသာအားျဖင့္ ထမင္းနွင့္ စားၾကပါတယ္ ။  မေဒါက္မွာေတာ့ ငါးခ်ဥ္ကို ေန႔လည္စာ အဆာေျပ စားသလို  မုန္႔ဟင္းခါးထဲလည္း ထည့္စားတတ္ပါတယ္ ။   တစ္ေက်ာင္း တစ္ဂါထာ ၊  တစ္ရြာ တစ္ပုဒ္ဆန္း ဆိုသလိုေပါ႔ ၊ စားၾကပါဦး “မေဒါက္” ငါးခ်ဥ္ ။

%22မေဒါက္%22 ငါးခ်ဥ္1