တကယ္ကို လူေတြအတြက္ သိသင့္တယ္ထင္လို႔ မွ်ေဝေပးလိုက္ ရပါတယ္။
အဲဒါကေတာ့ ပႈပႈေႏြးေႏြးခ်က္ျပဳတ္ထားတဲ့ ထမင္းမဟုတ္ဘဲ ထမင္းက်န္ေတြဟာ လူေတြ အတြက္ အႏာၱရာယ္မ်ားစြာ ရိွေၾကာင္း သိရပါတယ္။

အထူးသျဖင့္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ားတြင္ ေရာင္းခ်ေသာ ထမင္းက်န္ေတြဟာ ျပန္ေႏြးျခင္း  မျပဳလုပ္ထားသည့္ အတြက္ မိႈမ်ား ကပ္ညို ေနနိုင္တယ္ လို႔ သိရ ပါတယ္။

အဲဒီလို မိႈကပ္ေနတဲ့ ထမင္းမ်ားကို စားသံုးၾကတဲ့ သူတိုင္းမ်ား ျပင္းထန္ေသာ ေရာဂါမ်ားကို ျဖစ္ေစမွာ ျဖစ္တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ထမင္းက်န္ ဆိုေပမယ့္လည္း ျပန္ေႏြးကာ စားေသာက္ျခင္း (သို႔) ေရခဲေသတၱာထဲတြင္ ထည့္ထားမယ္ဆိုရင္ေတာ့ အႏာၱရယ္ မရိွပါဘူး။

ဒါေၾကာင့္ ေအးေနျပီး ထမင္းက်န္ပံု ေပၚေနတဲ့ ထမင္းမ်ားကို မစားၾကပါနဲ႔လို႔ တိုက္တြန္းပါရေစ။

Credit: က်န္းမာေရးနွင့္ အလွအပ သတင္းမ်ား