ၾကက္ဥေၾကာ္တာမ်ားလြယ္ပါတယ္ဆိုေပမယ့္ ေၾကာ္တဲ့နည္းလမ္းေပၚမူတည္ျပီး အရသာ အမ်ိဳးမ်ိဳးေျပာင္းတတ္တယ္ေလ။ အထူးသျဖင့္ ဟင္းမခ်က္ျဖစ္တဲ့ေန ့ေတြမွာ အရသာရွိရွိ သံုးေဆာင္နိုင္ရေအာင္ လူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားသိၾကမယ့္ အိႏၵိယစတိုင္ၾကက္ဥေမႊေၾကာ္လုပ္နည္းကို တင္ေပးလိုက္ပါတယ္။

အခ်ိန္၅မိနစ္အတြင္း ဟင္းတစ္မ်ိဳးရျပီ။