လက္ပံပြင့္ခ်ိန္ဆိုရင္ အညာမွာ အင္မတန္ေပါတဲ့ လက္ပံပြင့္ နီနီရဲရဲေတြကို ပင္လံုးကၽြတ္ ပြင့္ေနတာ ေတြ႔ရမွာပါ။ အညာသား၊ အညာသူေတြ ကေတာ့ လက္ပံပြင့္ေတြကို ေကာက္ျပီး အေျခာက္လွမ္းကာ အသုုပ္၊ အခ်ဥ္ရည္ဟင္း၊ ဟင္းထဲမွာလည္း ခပ္စားတတ္ၾကပါတယ္။