ပါဝင္ပစၥည္း

  • စမိုင္ (သို႔)ျမဴစြမ္
  • နြားနုုိ႔
  • နိုု႔စိမ္း
  • ဖလာေစ့
  • စပ်စ္သီးေျခာက္
  • သီဟိုေစ့
  • ဆား
  • သၾကား
  • ေထာပတ္

ျပဳလုပ္ပုံ

ျမဴစြမ္ ကို ရဲေအာင္ေလွာ္ထားပါ။ နြားနိုု႔ကိုု ပြက္ေအာင္ ႀကိဳထားပါ။ အိုးထဲကို ေထာပတ္အနည္းငယ္၊ ဖလာေစ့တစ္ေစ့ထည့္ ရ်္ ေမႊးလာလ်ွင္ ျမဴစြမ္၊ စပ်စ္သီးေျခက္၊ သီဟိုေစ့ ထည့္ပါ။

ျပီးလ်ွင္ႏြားႏို႔ နွင့္ နုုိ႔စိမ္း၊ ေရအနည္းငယ္၊ ဆားအနည္းငယ္၊ သၾကား စိတ္ႀကိဳက္ထည့္ျပီး တည္ပါ။ ျမဴစြမ္ ပြလာလ်ွင္ အရသာ စိတ္ႀကိဳက္ျပင္ဆင္ျပီး သံုးေဆာင္ႏိုင္ပါသည္။

Credit: Yadana Cooking