မဂၤလာပါ MyFoodMyanmar ေရ႕အခု ShweSin တင္မယ္ဟင္းမယ္ေလးကေတာ့ ေဆာင္းရာသီမွာေပၚတ့ဲျမဴရြက္ေလးကို သုတ္ထားတာပါ။ ျမဴရြက္နဲ႔ေႏြပဲသီး သုပ္ပါ။

ျမဴရြက္နဲ႔ ေႏြပဲသီးသုပ္

ျမဴရြက္နဲ႔ ေႏြပဲသီးသုပ္