အားလံုးပဲမဂၤလာပါေနာ္။ ကိုရီးယားအစားအစာေတြက စာဖတ္သူတို႔နဲ႔ စိမ္းမယ္လို႔မထင္ပါဘူး။ ကိုရီးယားအစားအစာလို႔ဆိုလိုက္ရင္ ထမင္းလိပ္၊ ကင္ခ်ီ၊ ကိုရီးယားအသားကင္၊ ေတာ့ပိုကီ၊ ပဲေခါက္ဆြဲ စသျဖင့္ သတိရၾကမယ္လို႔ထင္ပါတယ္။

ဒီတခါမွာေတာ့ စာဖတ္သူတုိ႔ ၾကားဖူးတဲ့အစားအစာေတြေကာမၾကားဖူးေသးတဲ့ ကိုရီးယား အစားအစာေတြကိုပါ မွ်ေဝေပးသြားမွာျဖစ္ပါတယ္ေနာ္။ ဘယ္အစားအစာေတြ စားဖူးလဲဆိုတာလည္း ေကာ့မန္႔ေလး ေပးသြားပါဦး။

ကိုရီးယား နံရိုးကင္

ကိုရီးယား ပဲေခါက္ဆြဲ

ကိုရီးယား အမဲစြပ္ျပဳတ္

ကိုရီးယား တိုဖူးေပ်ာ့ဟင္းရည္

ကိုရီးယား ေရညွိ

ကိုရီးယား ေခါက္ဆြဲေအး

ကိုရီးယား ဆန္အရက္

ကိုရီးယားအမဲသား

ကိုရီးယား ပဲစြပ္ျပဳတ္

Seolleongtang အရိုးျပဳတ္ေခါက္ဆြဲ

ကိုရီးယား ဝက္သားကင္

ကိုရီးယား ထမင္းသုပ္

ကင္ခ်ီဟင္းရည္

Budae Jjigae (ကင္ခ်ီ၊ ရာမန္၊ ဝက္အူေခ်ာင္း၊ တိုဖူး၊ ဆန္ကိတ္တို႔နဲ႔ လုပ္ထားတဲ့ ဟင္းရည္)

သၾကားပန္ကိတ္

ေတာ့ပိုကီ

ကင္ခ်ီ

ပဲႏို႔ေခါက္ဆြဲ

ပင္လယ္စာ Pancake

ဆိုဂ်ဴအရက္

Patbingsu ေရခဲမုန္႔

Source: www.buzzfeed.com