ဂ်ပန္သုေတသနပညာ႐ွင္ေတြရဲ႕ ေလ့လာခ်က္အရ ကဆီဓာတ္ပါဝင္တဲ့ ေရထဲ႐ွိ ပ႐ုိတင္းဟာ အစာစားခ်င္းစိတ္ကို ေလ်ာ့နည္းလာေစတယ္လို႔ သိ႐ွိရပါတယ္။ ကန္စြန္းဥျပဳတ္ၿပီး က်န္႐ွိေနတဲ့ေရထဲမွာလည္း ယင္းကဲ့သို႔ေသာ ကဆီဓာတ္ပါ႐ွိပါတယ္။ သုေတသနပညာ႐ွင္ေတြဟာ အရင္းဦးဆံုး ႂကြက္ေတြနဲ႔စမ္းသပ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့ၾကတယ္။

စမ္းသပ္မႈရဲ႕ ၂၈ရက္ၾကာၿပီးေနာက္မွာေတာ့ ပ႐ုိတင္းျပည့္ဝရည္ေတြေသာက္ၿပီး ႂကြက္ေတြရဲ႕ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ သိသိသာသာေလ်ာ့နည္းလာတာကို ေတြ႔႐ွိရပါတယ္။ ထို႔အျပင္ ခန္႔မွန္းေခ်အရ ကန္စြန္းဥျပဳတ္ရည္က်န္ ေသာက္တဲ့လူေတြဟာ ဆလင္ဒါပံုသ႑ာန္ ခႏၶာကိုယ္ရ႐ွိလာႏိုင္ပါတယ္။

ႂကြက္ေတြနဲ႔သာစမ္းသပ္ရေသးေပမယ့္ လူေတြမွာလည္း ထပ္တူညီတဲ့ အက်ိဳးရလဒ္ ရ႐ွိႏိုင္မယ္လို႔ ပညာ႐ွင္ေတြ ထစ္ထစ္ခ်ယံုၾကည္ထားပါတယ္။

Source: Mailonline