ဆီးခ်ိဳေရာဂါသည္ ယေန႕အခ်ိန္တြင္ အျဖစ္မ်ားဆံုးေသာ ေရာဂါမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္လာပါသည္။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါေ၀ဒနာခံစားလာရၿပီဆိုပါက ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ ကိုယ္အဂၤါအစိတ္အပိုင္းမ်ားကို သက္ေရာမႈမရွိေစရန္အတြက္ ဆီးခ်ိဳပမာဏကို သတ္မွတ္ထားသည့္အတုိင္း ထိန္းခ်ဳပ္ရန္အေရးႀကီးပါသည္။ ေရာဂါကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္အခါမွာ စားေသာက္မႈပံုစံကလည္း အေရးႀကီးသည့္အပိုင္းတြင္ ပါ၀င္ေနပါသည္။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါဆိုးရြားလာျခင္းမွ ဟန္႕တားေပးႏိုင္သည့္ အစားအစာမ်ားရွိသလို ပိုမိုဆိုးရြားလာေစႏိုင္သည့္ အစားအစာမ်ားလည္း ရွိေပသည္။ ထို႕ေႀကာင့္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွင္မ်ား မိမိႏွင့္ ကိုက္ညီမအပ္စပ္သည့္အစားအစာမ်ားကို စားသံုးမိျခင္းမွ ေရွာင္ရွားႏိုင္ေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္၍ ေ၀မွ်ေပးလိုက္ရပါသည္။

၁။ ေပါင္မုန္႕ျဖဴ

w b

ေပါင္မုန္႕ျဖဴတြင္ ကယ္လိုရီပါ၀င္မႈမရွိသည့္အတြက္ စားသံုးၿပီးေနာက္မွာ ခႏၶာကိုယ္မွ အလ်င္အျမန္စုပ္ယူသြားႏုိင္ပါသည္။ ထိုသို႕အျမန္အဆန္စုပ္ယူလိုက္ျခင္းက ဆီးခ်ိဳအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိႏိုင္ပါသည္။

၂။ ခ်ိဳစိမ့္သည့္ Cereal မ်ားcerealCereal အမ်ားစုတြင္ အစာေခ်စနစ္ကို လ်င္ျမန္ေစသည့္ ကာဗြန္ဟိုက္ဒရိုတ္ ႏွင့္ သႀကားတို႕ပါ၀င္သည့္အတြက္ စားသံုးလိုက္မိသည္ႏွင့္ ဆီးခ်ိဳပမာဏကို တရွိန္ထုိး ျမင့္တက္သြားေစႏိုင္ပါသည္။

၃။ အဆီမ်ားသည့္အသားမ်ား

meat

အဆီပါသည့္အသားမ်ားကို စားသံုးျခင္းက ေသြးအတြင္းရွိ ကိုလက္စထေရာပမာဏကို ျမင့္တက္ေစေသာေႀကာင့္ အလြန္အက်ဴးစားသံုးမိပါက ႏွလံုးဆိုင္ရာေရာဂါမ်ားကို ျဖစ္ေပၚလာေစႏိုင္ပါသည္။

၄။ ဆိုဒါ

soda

အခ်ိဳဓာတ္ရွိသည့္ ဆိုဒါအေအးမ်ားကို ေသာက္သံုးျခင္းသည္ ဆီးခ်ိဳပမာဏ ႏွင့္ ကိုယ္အေလးခ်ိန္ကို တိုးေစႏိုင္သည့္အတြက္ ထိုဆိုဒါမ်ားကို ေသာက္သံုးမည့္အစား လက္ဖက္ရည္ႀကမ္းကို ေျပာင္းေသာက္ျခင္းက ဆီးခ်ိဳသမားမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးေရြးခ်ယ္မႈပင္ျဖစ္ပါသည္။

၅။ အျဖဴေရာင္ဆန္

white rice

အျဖဴေရာင္ဆန္သည္ အာရွတ၀ွမ္းတြင္ က်ယ္က်ယ္ျပန္႕ျပန္႕ စားသံုးေနႀကေသာ အဓိကစားေသာက္ကုန္တစ္မ်ိဳး ျဖစ္ေသာ္လည္း ဆီးခ်ိဳသမားမ်ား အလြန္အက်ဴးစားသံုးမိပါက ဆီးခ်ိဳပမာဏကို ျမင့္တက္သြားေစႏို္င္ပါသည္။

၇။ အာလူးႏွင့္ အာလူးေႀကာ္မ်ားfrench fries

ဆီးခ်ိဳေရာဂါရွိသူမ်ားသည္ အာလူးကို မည္သည့္ပံုစံႏွင့္မွ် စားသံုးလို႕မျဖစ္ႏိုင္ပါ။ အာလူးတြင္ပါ၀င္သည့္ ကစီဓာတ္သည္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း လွည့္ပတ္ေနေသာ ေသြးထဲသို႕ စိမ့္၀င္သြားပါက ေသြးဂလူးကို႕စ္ပမာဏကို ရုတ္ခ်ည္းဆိုလို ျမင့္တက္သြားေစႏုိင္ပါသည္။

၈။ ပန္ကိတ္ သို႕မဟုတ္ သကာရည္ပါ၀င္သည့္ ေ၀ဖာမ်ား

pancake

အခ်ိဳႏွင့္ တြဲဖက္စားသံုးရသည့္ အစားအစာမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ စားသံုးလိုက္မိလွ်င္ ဆီးခ်ိဳပမာဏကို တက္သြားေစႏိုင္၍ အတိုင္းအတာမရွိ စားသံုးမိသည့္အခါမွာ ႏွလံုးဆိုင္ရာ ေရာဂါေ၀ဒနာမ်ားကိုပါ ခံစားလာရႏိုင္ပါသည္။

၉။ အခ်ိဳဓာတ္ပါ၀င္သည့္ အသီးအႏွံမ်ား

banana-1199973_960_720

အခ်ိဳ႕ေသာ အသီးအႏွံမ်ားမွာ ဆီးခ်ိဳသမားမ်ားႏွင့္ သင့္ေတာ္မႈရွိေသာ္လည္း သႀကားဓာတ္အမ်ားအျပားပါ၀င္သည့္ အသီးအႏွံမ်ားကို စားသံုးမိျခင္းက ေသြးအတြင္းရွိ သႀကားပမာဏကို ျမင့္တက္သြားေစႏုိင္ပါသည္။

၁၀။ အနံ႕အရသာရွိသည့္ ေကာ္ဖီမ်ား

coffee

သႀကားလံုး၀မပါ၀င္သည့္ ဘလက္ေကာ္ဖီေသာက္သံုးျခင္းက ဆီးခ်ိဳသမားမ်ားအတြက္ မည္သည့္ျပႆနာမွ် မရွိႏိုင္ေသာ္လည္း အခ်ိဳအစိမ့္တို႕ပါ၀င္သည့္ ေကာ္ဖီကို ေသာက္သံုးမိလွ်င္ေတာ့ ျပႆနာရွိလာႏိုင္ပါသည္။ ထုိေကာ္ဖီမ်ားတြင္ ကယ္လိုရီ ႏွင့္ သႀကားဓာတ္အေျမာက္အျမားပါရွိသည့္အတြက္ ေသာက္သံုးလိုက္သည္ႏွင့္အမွ် ဆီးခ်ိဳပမာဏမွာလည္း တိုးျမင့္သြားႏိုင္ပါသည္။