က်န္းမာေရးအတြက္ Food Safety ဆိုၿပီး အစားအေသာက္လံုၿခံဳမႈရွိတဲ့ အစားအစာမ်ားကို စားသံုးၾကဖို႔ တိုက္တြန္း ႏိႈးေဆာ္တာေတြရွိၾကပါတယ္။ တကယ္တမ္း အစားအေသာက္လံုၿခံဳေရး (Food Safety) အတြက္ ကမာၻမွာ ခ်မွတ္ထားတဲ့ စံႏႈန္းေတြကို တိတိက်က် သိရွိဖို႔က ခက္ခဲပါတယ္။

အခုေနာက္ပိုင္းေတာ့ ကမာၻမွာ အစားအေသာက္လံုၿခံဳေရးအတြက္ “Farm to Fork” လုံၿခံဳေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္လာၾကပါတယ္။

steamed_cooked_organic_the_freshness_horizontal_food_nature_macro-1216156.jpg!d

“Farm to Fork”ဆိုတာ “စိုက္ခင္းမွ အစားအစာဆီ သုိ႔” လို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။ ဆိုလိုခ်င္တာကေတာ့ လတ္ဆတ္မႈ ရွိတဲ့ အသီးအႏွံ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ သား၊ငါးေတြကို ဓာတုေဆး၀ါး၊ ၾကာရွည္ခံပစၥည္း မသံုးဘဲ အစားအစာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရး အစီအစဥ္ေတြဘဲျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္မတုိ႔ စားသံုးေနတဲ့ အစားအစာေတြရဲ႕ ထုတ္လုပ္မႈ၊ သိမ္းဆည္းမႈ၊ အစားအစာအျဖစ္ ေျပာင္းလဲမႈေတြမွာ ဓာတုပစၥည္းပါ၀င္မႈေတြ၊ သန္႔ရွင္းမႈမရွိတာေတြ၊ ညစ္ညမ္းတာေတြ ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။

tree_field_barn_orchard_prairie-144.jpg!d

ဒါေၾကာင့္ “Farm to Fork” အစီအစဥ္ေတြက အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္မႈေတြမွာပါရွိလာမယ့္ မသန္႔ရွင္းမႈေတြ၊ ဓာတုေဆး၀ါးေတြ၊ ညစ္ညမ္းတာေတြကို တတ္ႏိုင္သမွ် အနည္းဆံုး ေလ်ာ့ခ်တဲ့ အစီအစဥ္ျဖစ္ပါတယ္။

ခေနာ ၾကက္သားမႈန္႔ကလည္း “Farm to Fork” အစီအစဥ္က သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္ ေရရွည္တည့္တံ့ေရး၊ လယ္သမားေတြဘ၀ တိုးတက္ေရးနဲ႔ ခေနာ ထုတ္ကုန္ပစၥည္းေတြ အရသာ တုိးတက္ေကာင္းမြန္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္းေပးတဲ့အတြက္ “Farm to Fork” အစီအစဥ္ေတြနဲ႔အညီ ထုတ္လုပ္ထားတာျဖစ္ပါတယ္။

ထိုင္းႏိုင္ငံမွာ အသိအမွတ္ျပဳခံထားရတဲ့၊ အရည္အေသြးျမင့္ အစားအစာေတြေကၽြးေမြးၿပီး ေမြးျမဴထားတဲ့၊ သန္႔ရွင္းတဲ့ ၾကက္ေမြးျမဴေရး ၿခံေတြမွာ ေမြးျမဴၿပီး၊ ေဟာ္မႈန္းေဆး၀ါးေတြနဲ႔ ေရာဂါကာကြယ္တဲ့ ဓာတု ေဆး၀ါးေတြမသံုးထားတဲ့  ၾကက္ေမြးျမဴေရးၿခံေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး က်န္းမာေရး ေကာင္းၿပီး အရြယ္ေရာက္ၿပီးသား ၾကက္သားေတြနဲ႔သာ ထုတ္လုပ္တာျဖစ္ပါတယ္။

p1avg9vqi44lu1ootveb1r7ccgp3

HACCP အစီအစဥ္

HACCP အစီအစဥ္ဆိုတာ စားေသာက္ကုန္မ်ား လံုၿခံဳမႈရွိေစေရးအတြက္ ႀကီးၾကပ္တဲ့ အစီအစဥ္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အရွည္ေကာက္ကေတာ့ Hazard Analysis Critical Control Point လို႔ ေခၚပါတယ္။

အဲ့ဒီ အစီအစဥ္ကို ပထမပိုင္းမွာေတာ့ အာကာသ ကို သြားမယ့္ အာကာသ သိပၸံပညာရွင္ေတြရဲ႕ အစားအေသာက္ေတြ စီစဥ္ရာမွာ က်န္းမာေရးနဲ႔ သန္႔ရွင္းမႈ စံႏႈန္းအေနနဲ႔ ရွိခဲ့ရာမွ အခုဆိုရင္ေတာ့ အစားအေသာက္စံခ်ိန္စံညႊန္းတစ္ခုျဖစ္ေနပါၿပီ။

အဖြဲ႔တစ္ဖြဲ႔က အစားအစာေတြရဲ႕ လံုၿခံဳေရးကို HACCP စံႏႈန္းေတြနဲ႔ညီလားဆိုတာ အစားအေသာက္ထုတ္လုပ္၊ ထုပ္ပိုး၊ ေရာင္းခ်တဲ့အထိ အေသးစိတ္ စစ္ေဆးပါတယ္။ အဓိကစစ္ေဆးခ်က္ေတြကေတာ့…….

 

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ေတြရွိလား

ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အႏၱရာယ္ဆိုတာ ဥပမာ ဖန္သား သို႔မဟုတ္ သတၱဳနဲ႔ ထုပ္ပိုးထားရင္ သူတို႔မွာ က်န္းမာေရးအရ ညစ္ညမ္းမႈရွိမရွိ၊ ၎တုိ႔ကို အသံုးျပဳရင္ က်န္းမာေရးေရာ ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာပါ ထိခိုက္မႈအႏၱရာယ္ရွိႏိုင္သလား၊ မရွိႏိုင္ဘူးလားဆိုတာ စစ္ေဆးၿပီး ေတြ႔ရွိရင္ ဖယ္ရွားရပါတယ္။

background_frame_food_kitchen_cook_tomatoes_pasta_dish-1206442.jpg!d

ဓာတုပစၥည္းေတြ ပါ၀င္ေနလား

အစားအေသာက္ထဲမွာ အဆိပ္အေတာက္ေတြ၊ ဓာတုပစၥည္းေတြ၊ ၾကာရွည္ခံပစၥည္းေတြ အသံုးျပဳသလားဆိုတာ အေသးစိတ္စစ္ေဆးပါတယ္။

ဇီ၀ေဗဒ ပိုင္းဆိုင္ရာ ညစ္ညမ္းမႈ

အစားအေသာက္ ထုတ္ကုန္ေတြမွာ ဘက္တီးရီးယား၊ ဗားရက္စ္၊ မိႈေတြနဲ႔ ကပ္ပါးေကာင္ေတြ ပါ၀င္ ျခင္းရွိမရွိကို စစ္ေဆးပါတယ္။

ခေနာ ၾကက္သားမႈန္႔ကို ထုတ္လုပ္တဲ့ Unilever Food Solutions ကလည္း HACCPP စံႏႈန္းေတြကို က်င့္သံုးၿပီး ထုတ္လုပ္ထားပါတယ္။