အသည္းက ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အေရးပါတဲ့ အဂၤါတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္။ အသည္းက အစာေျခ စနစ္၊ ဇီ၀ကမၼျဖစ္စဥ္ေတြ၊ ခႏၶာကိုယ္ ေရာဂါ တိုက္ဖ်က္ႏိုင္စြမ္း စတဲ့ အေရးႀကီးတဲ့ လုပ္ငန္းေတြကို လုပ္ေဆာင္ေပးပါတယ္။

အဲ့ဒီအျပင္ ေဆးလိပ္နဲ႔ အရက္တို႔က အသည္းအပါအ၀င္ ခႏၶာကိုယ္ရွိ အေရးႀကီး အဂၤါမ်ားကို ပ်က္စီးေစတာေၾကာင့္ ေရွာင္ၾကဥ္သင့္ပါတယ္။ မေရွာင္ႏိုင္ရင္ေတာင္ အသည္းမွာ ျဖစ္ေနတဲ့ အဆိပ္အေတာက္ေတြ ဖယ္ရွားႏိုင္တဲ့ အစားအေသာက္ေတြကို စားသံုးေပးသင့္ပါတယ္။

ပန္းေကာ္ဖီစိမ္း (Broccoli)

hw7_PJC9

အသည္းမွာရွိတဲ့ အဆိပ္အေတာက္ေတြကို သဘာ၀အတိုင္း ဖယ္ရွားႏိုင္ဖို႔ ဟင္းခ်က္တဲ့အခါမွာ ပန္းေကာ္ဖီ စိမ္းကို ရံဖန္ ရံခါ ခ်က္ျပဳတ္သင့္ပါတယ္။ ပန္းေကာ္ဖီစိမ္းမွာ Glucosinolates ဓာတ္ေတြ ပါ၀င္တာေၾကာင့္ အသည္းမွာရွိတဲ့ အဆိပ္အေတာက္ေတြကို ခႏၶာကိုယ္အျပင္ဘက္ေရာက္ရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ ေပးပါတယ္။

တစ္ပတ္မွာ ပန္းေကာ္ဖီစိမ္း တစ္ခုကို ၃ ခါေလာက္ စားေပးသင့္ပါတယ္။

သစ္ခ်သီး (Walnuts)

walnuts-whole-and-shelled-facebook

သစ္ခ်သီးမွာ သဘာ၀အတိုင္း အသည္းကို သန္႔စင္ေပးတဲ့ Glutathione နဲ႔ Omega-3 တို႔ ပါ၀င္ပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ စိုက္ပ်ိဳးေရးနဲ႔ အစားအစာ ဓာတုေဗဒ သုေတသနစာတမ္းမွာ သစ္ခ်သီးမွာပါ၀င္တဲ့ Polyphenols ဓာတ္က အသည္းကို ပ်က္စီးေစတဲ့ Carbon Tetrachloride နဲ႔ D-Galactosamine ဓာတ္တို႔ကို ေလ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။

တစ္ေန႔ကို သစ္ခ်သီး လက္စုပ္စာခန္႔ကို သားေရစာ အျဖစ္ ေန႔စဥ္ စားသံုးသင့္ပါတယ္။ သစ္ခ်သီးကို မုန္႔အျဖစ္လုပ္စားတာမ်ိဳး၊ အသုတ္ထဲထည့္တာမ်ိဳး၊ ဖုတ္စားတာမ်ိဳးနဲ႔ ဟင္းခ်က္စားတာမ်ိဳးတို႔ လုပ္စားႏိုင္ပါတယ္။

ပန္းသီး (Apples)

apples

က်န္းမာေရး ေကာင္းမြန္တဲ့အသည္း ရရွိဖို႔အတြက္ ပန္းသီး တစ္ေန႔ကို တစ္လံုး စားေပးသင့္ပါတယ္။ ပန္းသီးမွာ အစာေျခလမ္းေၾကာင္းမွာ ရွိတဲ့ အဆိပ္အေတာက္ေတြနဲ႔ ေသြးထဲမွာ ရွိတဲ့ ေကာ္လက္စထေရာကို ေလ်ာ့ခ် ဖယ္ရွားေပးႏိုင္တဲ့ Pectin ဓာတ္ေတြ ပါ၀င္ပါတယ္။ ဒီလို ဓာတ္ေတြ ေလ်ာ့ခ်ႏိုင္ပါက အသည္းရဲ႕ လုပ္ငန္းေဆာင္တာမ်ားကို ေခ်ာေမြ႔ျမန္ဆန္ေစပါတယ္။

ဒါ့အျပင္ ပန္းသီးမွာ Malic အက္စစ္ ပါ၀င္ၿပီး အသည္းမွာ ရွိတဲ့ အဆိပ္အေတာက္ေတြျဖစ္တဲ့ Carcinogens နဲ႔ တျခား အဆိပ္အေတာက္ေတြကို ဖယ္ရွားႏိုင္ပါတယ္။

ေန႔စဥ္ ပန္းသီးတစ္လံုး ဒါမွမဟုတ္ ပန္းသီးေဖ်ာ္ရည္ တစ္ခြက္ကို ေသာက္သံုးသင့္ပါတယ္။