ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ Junction City တြင္ က်င္းပၿပဳလုုပ္ခဲ့တဲ့ MILO Champion School Roadshow ကို စတင္မိတ္ဆက္ အခမ္းအနားတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ ေက်ာင္းေနကေလးမ်ားရဲ႕ စားေသာက္မႈအမူအက်င့္ဆိုင္ရာ အဓိက ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားကို Nestlé MILO က ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ပါတယ္။

ထိုေတြ႕ရွိခ်ကမ်ားဟာဆိုရင္ျဖင့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေမလတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ၊ အသက္ ၇ ႏွစ္မွ  ၁၂ ႏွစ္အတြင္း ျမန္မာကေလးငယ္ ၁၀၀ ဦးပါ၀င္သည့္ လူမႈေရးဆိုင္ရာ စမ္းသပ္ေလ့လာမႈတစ္ခုမွ ေတြ႔ရွိခ်က္ေတြျဖစ္ပါတယ္။ ေက်ာင္းေနကေလးမ်ားအား သူတို႔၏စားေသာက္မႈအမူအက်င့္ႏွင့္ ေက်ာင္းတြင္ အၾကိဳက္ဆုံးအစားအစာမ်ားအေၾကာင္းကို ေမးခြန္းတြဲမ်ားေမးျမန္းခဲ့ကာ မိခင္မ်ားအားလည္း သီးသန္႔အခန္း တစ္ခုမွေန၍ ကေလးမ်ား၏တုံ႔ျပန္ေျဖၾကားခ်က္မ်ားကို ေလ့လာေစခဲ့ပါတယ္။ စမ္းသပ္ေမးျမန္းေနစဥ္အတြင္းမွာလည္း မိခင္မ်ားကေစာင့္ၾကည့္ေနေၾကာင္းကို ကေလးေတြကို အသိမေပးခဲ့ပါဘူး။

ေက်ာင္းေနကေလးမ်ား၏ ထက္ဝက္နီးပါး (၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း) က ေန႔လယ္စာ ထမင္းဘူးကို ကုန္ေအာင္မစားၾကဘဲ စားၾကြင္းစားက်န္မ်ားကို လႊင့္ပစ္ၾကတယ္လုိ႕ ဆိုပါတယ္။ ကေလး ၅ ဦးတြင္ သုံးဦးက ေက်ာင္းဆင္းလွ်င္ ပင္ပန္းႏြမ္းနယ္မႈခံစားၾကရေၾကာင္း၊ ကေလးအမ်ားစု (၈၆ ရာခိုင္ႏႈန္း) က အိမ္ တြင္ နံနက္စာစားခဲ့ၾကေသာ္လည္း ၎တို႔အနက္ထက္ဝက္ေက်ာ္ (၅၅ ရာခိုင္ႏႈန္း) က စာသင္ေနစဥ္ ဗိုက္ဆာတတ္ေၾကာင္း စသျဖင့္ ကိုယ္စီကိုယ္စီ ေျပာႀကားခဲ့ႀကပါတယ္။

ေက်ာင္းေနကေလးမ်ား၏ ထက္ဝက္နီးပါး (၄၆ ရာခိုင္ႏႈန္း) ကေတာ့ ေန႔လယ္စာ ထမင္းဘူးကို ကုန္ေအာင္မစားၾကေၾကာင္း၊ ကေလးအမ်ားစု (၇၂ ရာခိုင္ႏႈန္း) က အျပင္ဆိုင္မ်ားမွ အစားအေသာက္မ်ားသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညြတ္ေႀကာင္း သိရွိထားေပမယ့္လည္း ကေလး ၅ ဦးတြင္ ၃ ဦး (၅၈ ရာခိုင္ႏႈန္း) က ျပင္ပစာမ်ား၊ အခ်ဳိရည္မ်ားကို ပုံမွန္ဝယ္ယူစားေသာက္ေလ့ရွိႀကတာကို ေတြ႕ရပါတယ္။

Nestlé Myanmar ၏ အာဟာရပညာရွင္ႏွင့္ Corporate Nutrition မန္ေနဂ်ာၿဖစ္သူ ေဒါက္တာဆုႏြယ္ေဇာ္က “ေက်ာင္းေနကေလးေတြအေနနဲ႔ ဘယ္အစားအေသာက္ကေတာ့ က်န္းမာေရးအတြက္ေကာင္းတယ္၊ ဘယ္ဟာကေတာ့ မေကာင္းဘူးဆိုတာကို ေယဘုယအားၿဖင့္ သိရွိထားၾကေပမယ့္ သူတို႔ၾကိဳက္ႏွစ္သက္တဲ့ အစားအစာနဲ႔ အခ်ဳိရည္အရသာေတြေနာက္ကို စိတ္အလိုလိုက္ၿပီးပါသြားတတ္ၾကတယ္ဆိုတာ Milo ရဲ႕ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခ်က္ က ေဖာ္ျပေနပါတယ္။” ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

” မိဘေတြအေနနဲ႔ ေက်ာင္းခ်ိန္အတြင္းမွာ သားသမီးေတြရဲ႕ အစားအစာ စိတ္ႀကိဳက္ေရြး ခ်ယ္စားသုံးမႈကို အျပည့္အ၀ မထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ေပမယ့္ ကေလးေတြရဲ႕အာဟာရကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ဖို႔ အရသာရွိျပီး က်န္းမာေရး နဲ႔ျပည့္စုံမွ်တတဲ့ ေန႔လယ္စာထမင္းဘူးကိုေတာ့ ျပင္ဆင္ေပးႏိုင္ၾကပါတယ္။ ကေလးေတြရဲ႕ အာဟာရ လိုအပ္ခ်က္ကို ပိုမိုေလ့လာဖို႔၊ ကေလးေတြ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈ မျဖစ္ေအာင္ႀကိဳတင္ကာတြယ္ရာမွာ တြန္းတြန္း တိုက္တိုက္ေဆာင္ရြက္ၾကဖို႔ ေလးေလးနက္နက္အားေပးတိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။” ဟုလည္း ထပ္မံ ေျဖႀကားခဲ့ပါေသးတယ္။

MILO Champion School Roadshow အစီအစဥ္

ဤကဲ့သို႕ ေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို တုံ႔ျပန္တဲ့အေနနဲ႕ ေက်ာင္းေနကေလးမ်ား၏ အာဟာရလိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ စြမ္းအင္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ပိုမိုသတိျပဳလာမိၾကေစရန္အတြက္ MILO Champion School Roadshow အစီအစဥ္တြင္ MILO က ပညာေပးလႈံ႕ေဆာ္မႈ ကနဦးေဆာင္ရြက္ခ်က္အစီအစဥ္တြဲမ်ားကို စတင္မိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ဖို႕ စီစဥ္ထားပါတယ္။

၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၆ ရက္ေန႔မွ ၾသဂုတ္လ ၁၉ ရက္ေန႔အထိ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးႏွင့္ ေမာ္လၿမိဳင္ၿမိဳ႕တို႔တြင္ က်င္းပမည့္ Roadshow တြင္ မိသားစုမ်ားအေနနဲ႕ ကေလးအာဟာရဆိုင္ရာ အေျခခံဗဟုသုတမ်ားရရွိႏိုင္သကဲ့သို႔ သင့္တင့္မ်ွတ၍ အာဟာရၾကြယ္၀ၿပီး အရသာရွိတဲ့ န႔လယ္စာဘူးျပင္ဆင္ျခင္းမ်ားကို ေလ့လာႏိုင္ၿပီး အားကစားလႈပ္ရွားမႈအစီအစဥ္မ်ားတြင္ ပါ၀င္လႈပ္ရွား ေဆာင္ရြက္ႏိုင္သည့္ Activity Station အမ်ဳိးမ်ဳိးကို ထည့္သြင္းေပးသြားမွာပါ။

ကေလးမ်ားအေနနဲ႕လည္း အားကစားလႈပ္ရွားမႈ Activity Station မ်ားတြင္ တက္ၾကြလႈပ္ရွားေသာ လူေနမႈပုံစံတည္ေဆာက္မႈအတြက္ ပထမေျခလွမ္းစတင္ႏိုင္ၿပီး အရသာႏွင့္ အာဟာရျပည့္၀ေသာ MILO ထုတ္ကုန္ မ်ားကို စားသုံးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ထို႔အျပင္ မိသားစုမ်ားအေနနဲ႕လည္း MILO ၏ ခ်က္ျပဳတ္ျပင္ဆင္နည္းက ၾကံ႕ခိုင္က်န္းမာေသာ ခ်န္ပီယံေလးမ်ားျဖစ္လာေအာင္ တည္ေဆာက္ေပးႏိုင္ပုံကို ေလ့လာႏိုင္ဖို႕ စီစဥ္ထားပါတယ္။

Nestlé Myanmar ၏ Senior Marketing Manager ျဖစ္ေသာ Ms Ivy Tan က “အဖြဲ႔အစည္းႀကီး တစ္ခု အေနနဲ႔ က်မတို႔က ပိုမိုက်န္းမာသန္စြမ္းတဲ့ အနာဂတ္တစ္ခုကို ပါ၀င္တည္ေဆာက္ဖို႔ ကတိက၀တ္ထားရွိပါ တယ္။ ကေလးဘ၀အခ်ိန္ဆိုတာ အသက္ရွင္ေနသမွ်ကာလပတ္လုံး စြဲၿမဲတည္ရွိသြားမယ့္ အမူအက်င့္ေတြကို ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္သြားမယ့္ ကာလျဖစ္တဲ့အတြက္ ကေလးေတြအတြက္ က်န္းမာတဲ့စားေသာက္ေနထိုင္မႈ အမူအက်င့္ေတြကို တည္ေဆာက္ေပးရာမွာ ျမန္မာမိဘေတြကို ကူညီေပး ႏိုင္ဖို႔ က်မတို႔ေမွ်ာ္လင့္ထားပါတယ္။” ဟုေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။