ကမာၻေပၚတြင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသည္ အက်န္းမာဆံုးေသာ ႏိုင္ငံမ်ားထဲတြင္ တစ္ခုအပါအ၀င္ျဖစ္ပါတယ္။ လူမ်ားအေနျဖင့္လည္း ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အ၀လြန္ျခင္း၊ ကင္ဆာေရာဂါ၊ ႏွလံုးႏွင့္ဆိုင္သည့္ ေရာဂါမ်ားျဖစ္ပြားမႈလည္း နည္းပါးလွၿပီး အသက္ရွည္ရွည္ေနထိုင္ႏိုင္ႀကပါတယ္။ ထုိကဲ့သို႕ အသက္ရွည္က်န္းမာျခင္း၏ လွ်ိဳ႕၀ွက္ခ်က္မွာ အျခားအရာမဟုတ္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္သည့္ စားေသာက္မႈပံုစံပဲျဖစ္ပါတယ္။

ထုိ႕ေႀကာင့္ အသီးအရြက္အေျမာက္အျမားႏွင့္ အသားထက္ငါးကိုသာ ပိုမိုစားသံုးေပးႀကေသာ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတို႕၏ စားသံုးမႈပံုစံက ေပးစြမ္းႏိုင္သည့္ က်န္းမာေရးဆိုင္ရာအက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ေရြးႏုတ္ေဖာ္ျပေပးလုိက္ရပါတယ္။

၁။ ငယ္ရြယ္ႏုပ်ိဳျခင္း

ငါးတစ္ခုတည္းသာမဟုတ္ဘဲ အျခားအစားအေသာက္အမ်ိဳးမ်ိဳးကိုပါ ေန႕စဥ္ထည့္သြင္းစားသံုးေပးေသာေႀကာင့္ ေရာင္ျခည္လိႈင္းမ်ားကို တိုက္ဖ်က္ရာတြင္အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္သည့္ စားေသာက္မႈပံုစံသည္ ဗီတာမင္အီး၊ ဘီကာရိုတင္းႏွင့္ ဗီတာမင္စီတို႕ကဲ့သို႕ Antioxidants မ်ားျဖင့္ ခႏၶာကိုယ္ကိုျဖည့္တင္းေပးပါတယ္။

၂။ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ေပၚမႈကိုေလ်ာ႕ခ်ေပးျခင္း

လက္ဖက္ရည္ႀကမ္းကဲ့သို႕ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားသံုးစြဲသည့္အစားအစာမ်ားသည္ ႏွလံုးက်န္းမာေရးကို တိုးတက္ေစပါတယ္။ ထုိ႕အျပင္ ႏွလံုးက်န္းမာေရးကို ထိခိုက္ေစမည့္ အဆီ၊ သႀကား၊ ကာဗြန္ဟိုက္ဒရိုတ္တုိ႕ အေျမာက္အျမားပါ၀င္သည့္ အစားအစာမ်ားကိုလည္း စားသံုးမႈနည္းပါးႀကပါတယ္။

၃။ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္သည့္စားသံုးမႈပံုစံ

ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ အစာေရြးခ်ယ္စားသံုးမႈ မွန္ကန္သည့္အတြက္ အ၀လြန္သည့္ျပႆနာျဖစ္ေပၚမႈ မရွိသေလာက္နည္းပါးလွပါတယ္။ ေပါင္မုန္႕ထက္ ထမင္းစားသံုးရသည္ကို ႏွစ္ၿခိဳက္ႀကေသာေႀကာင့္ ေကာင္းမြန္သည့္ BMI (Body Mass Index) ႏွင့္ က်န္းမာေသာလူဦးေရကို ေတြ႕ျမင္ႏိုင္တာျဖစ္ပါတယ္။

၄။ လွ်ာအရသာအထူးေတြ႕ျခင္း

ဂ်ပန္အစားအစာမ်ားသည္ ဗီတာမင္မ်ား၊ သတၱဳဓာတ္မ်ား ႏွင့္ အန္ဇိုင္းဓာတ္တို႕ အေျမာက္အျမားပါ၀င္ပါတယ္။ ထုိ႕အျပင္ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးမ်ားသည္ တစ္ခါတည္းႏွင့္ အမ်ိဳးအမယ္မ်ားျပားလွသည့္ အစားအေသာက္မ်ားကို စားသံုးသည့္အတြက္ ခံတြင္းအရသာေတြ႕လွမွာျဖစ္ပါတယ္။

၅။ အသက္ရွည္ရွည္ေနထုိင္ႏိုင္ျခင္း

ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ စားေသာက္မႈပံုစံသည္ ငါးႏွင့္အသီးအရြက္မ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္ေနၿပီး အခ်ိဳးအစားညီမွ်ေသာေႀကာင့္ အသက္ရွည္ရွည္ႏွင့္ က်န္းက်န္းမာမာေနထုိင္ႏုိင္တာျဖစ္ပါတယ္။

၆။ ကင္ဆာျဖစ္ေပၚမႈနည္းပါးျခင္း

ထိုသုိ႕ျဖစ္ရျခင္းမွာ စားေသာက္လိုက္သည့္ အစားအစာမ်ားထဲတြင္ ဖိုက္ဘာဓာတ္အျပည့္ပါ၀င္ၿပီး အသီးအရြက္အမ်ားအျပားႏွင့္ ငါးကိုသာအဓိကစားသံုးျခင္းတုိ႕ေႀကာင့္ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ေပၚမႈနည္းပါးရျခင္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

၇။ က်န္းမာႀကံ႕ခိုင္၍အ၀လြန္မႈကိုေလ်ာ႕နည္းေစျခင္း

ဂ်ပန္အစားအေသာက္မ်ားတြင္ သင့္အားလ်င္ျမန္စြာဗိုက္ျပည့္ေစသည့္ ဟင္းခ်ိဳ သို႕မဟုတ္ အသီးအရြက္တုိ႕ပါ၀င္ေသာေႀကာင့္ အလြန္အကၽြံစားေသာက္မႈမွ ဟန္႕တားေပးပါတယ္။

၈။ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကိုထိန္းညိွေပးျခင္း

ပဲအႏွစ္ျဖင့္ထုတ္လုပ္ထားသည့္ အစားအစာမ်ားသည္ ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ေပးသည့္အတြက္ ေန႕စဥ္စားေသာက္မႈပံုစံတြင္ ထည့္သြင္းစားေသာက္ေပးသင့္ပါတယ္။ တို႕ဖူးသည္ အလြယ္တကူရွာေတြ႕ႏိုင္သည့္အစားအစာတစ္မ်ိဳးျဖစ္ၿပီး ေသြးေပါင္ခ်ိန္ကိုေလ်ာ႕က်ေစကာ က်န္းမာေရးကိုတိုးတက္ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။

၉။ အာဟာရဓာတ္အေျမာက္အျမားပါ၀င္ျခင္း

ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားသည္ အာဟာရဓာတ္ျမင့္မားရံုသာမက အခ်ိဳးအစားလည္းညီမွ်လွပါတယ္။ အဆီပါ၀င္မႈနည္းပါးျခင္း၊ ပရိုတင္းပါ၀င္ျခင္း၊ သႀကားမပါ၀င္ျခင္းတုိ႕ေႀကာင့္ အစိမ္းလိုက္စားသံုးသည့္အခါမွာ ပို၍အာဟာရဓာတ္ကို ရရွိႏိုင္ပါတယ္။ ဂ်ပန္လူမ်ိဳးတစ္ဦးသည္ တေန႕လွ်င္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ အမ်ိဳး ၂၀ မွ ၃၀ အထိစားသံုးေပးႀကပါတယ္။

၁၀။ အူက်န္းမာေရးအတြက္သင့္ေတာ္ျခင္း

အခ်ဥ္ေဖာက္ထားသည့္အစားအစာမ်ားသည္ သင့္ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ အစာအိမ္အက္စစ္မ်ား လည္ပတ္ရန္အတြက္ အကူအညီေပးပါတယ္။ ထုိ႕အျပင္ အစာေျခရာတြင္အေထာက္အကူျပဳသည့္ အူဘက္တီးရီးမ်ားထုတ္လုပ္ရာတြင္လည္း အလြန္အေထာက္အကူျပဳပါတယ္။