ပိုမို၍ သာလြန္ေကာင္းမြန္ေသာ ခ်က္လုပ္မႈ နည္းစနစ္အသစ္ျဖင့္ ဖန္တီးထုတ္လုပ္ထားသည့္  ေျပျပစ္မွ်တသည့္ အရသာအသစ္

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နံပါတ္တစ္ ဘီယာကုမၸဏီျဖစ္သည့္ ျမန္မာ ဘရူရီလီမိတက္ (Myanmar Brewery Limited) မွ ပံုစံဒီဇိုင္းအသစ္၊ အရသာအသစ္တို႔ျဖင့္ ထပ္မံထုတ္လုပ္ထားၿပီး ယေန႔တြင္ တရားဝင္ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္ၿပီျဖစ္သည့္ Kirin Ichiban (ကီရင္အီခ်ီဘန္) ဘီယာသည္ ကမာၻေပၚတြင္ အမ်ားႏွင့္မတူ တမူထူးျခားသည့္ အနံ႔အရသာကို အျပည့္အဝ ေပးစြမ္းႏိုင္ေစရန္အတြက္ အစစ္မွန္ဆုံး၊ အရည္အေသြး အျမင့္ဆုံး မုေယာစပါးကို အသံုးျပဳၿပီး မုေယာအခ်ဳိရည္၏ ပထမဆံုးေသာ ဦးရည္ကိုသာ အသံုးျပဳၿပီး ထုတ္လုပ္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ ခ်က္လုပ္ျခင္းနည္းစနစ္အသစ္ (First Press Method) ကို အသံုးျပဳထားပါတယ္။

ယခုအခါတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘီယာခ်စ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ပိုမိုသာလြန္ေကာင္းမြန္သည့္ ခ်က္လုပ္ျခင္း နည္းစနစ္အသစ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ေျပျပစ္မွ်တေကာင္းမြန္သည့္ Kirin Ichiban (ကီရင္အီခ်ီဘန္) ၏ ထိပ္တန္းအဆင့္ျမင့္ရသာအသစ္ကုိ အျပည့္အ၀ ျမည္းစမ္းခံစားႏိုင္ေတာ့မွာျဖစ္ပါတယ္။ ထုတ္လုပ္မႈျဖစ္စဥ္ႏွင့္ ခ်က္လုပ္ျခင္းနည္းပညာအသစ္မ်ားျဖင့္ ထုတ္လုပ္ထားေသာ Kirin Ichiban (ကီရင္အီခ်ီဘန္) ကို ေသာက္သံုးသူမ်ားအေနျဖင့္ ေျပျပစ္မွ်တၿပီး ၾကြယ္ဝသည့္ အနံ႔၊ အရသာတို႔ကို ရရွိခံစားႏိုင္မွာပါ။

“ျမန္မာျပည္ဘီယာေစ်းကြက္အေနနဲ႔ ေခတ္မီဆန္းျပား ေျပာင္းလဲလာတာနဲ႔အမွ် ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း စစ္စစ္ မုေယာစပါးကေန ပထမဆံုး ဦးရည္သီးသန္႔ကို ရယူၿပီး ခ်က္လုပ္တဲ့ First Press နည္းပညာကို အဆင့္ျမွင့္တင္ႏိုင္ရန္ အစဥ္အၿမဲ ႀကိဳးစားလ်က္ရွိပါတယ္။ ယေန႔ မိတ္ဆက္ေပးလိုက္တဲ့၊ ယခင္ကထက္ ပိုမိုသာလြန္ေကာင္းမြန္တဲ့ Kirin Ichiban (ကီရင္အီခ်ီဘန္) ကို ေသာက္သံုးသူေတြ အေကာင္းဆံုးေသာ ခံစားမႈ အေတြ႔အၾကံဳမ်ားကို ေပးစြမ္းႏိုင္ဖုိ႔ ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ေသခ်ာစြာ အထူးတလည္ စီစစ္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အဆင့္ျမင့္ဆံုး ကုန္ၾကမ္းေတြကို အသံုးျပဳၿပီး အႏုပညာလက္ရာေျမာက္စြာ ဖန္တီးထားပါတယ္။” ဟု ျမန္မာ ဘရူရီ လီမိတက္၊ ကီရင္အီခ်ီဘန္၏ Brand Manager ျဖစ္သူ Takashi Harada က ေျပာၾကားခဲ့ပါတယ္။

“ကြ်န္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ Kirin Ichiban (ကီရင္အီခ်ီဘန္) ကုိ ျမန္မာေစ်းကြက္မွာ လြန္ခဲ့တဲ့ ၃ ႏွစ္က စတင္မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ေစ်းကြက္အတြင္းမွာ ရရွိခဲ့တဲ့ ေအာင္ျမင္မႈေတြအတြက္ အထူးကို ဂုဏ္ယူမိပါတယ္။ အထူးေကာင္းမြန္တဲ့ ေစ်းကြက္ခဲ်႕ထြင္ႏိုင္စြမ္းအားနဲ႔ ေစ်းကြက္ရဲ႕ တုန္႔ျပန္မႈ အေနအထားမ်ားကို ေလ့လာဆန္းစစ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံမွ အႏုပညာလက္ရာေျမာက္စြာနဲ႔ ဖန္တီး ထုတ္လုပ္ထားတဲ့ အဆင့္ျမင့္ Kirin Ichiban ဘီယာကို ျမန္မာစားသံုးသူေတြ အေနနဲ႔ အမွန္တကယ္ ႏွစ္ျခိဳက္စြာ အားေပး ေသာက္သံုးေနၾကတယ္ ဆိုိတာကို မီးေမာင္းထုိးျပီး ျပသေနပါတယ္။” ဟု ဆိုၿပီးေတာ့လည္း ျမန္မာဘရူရီလီမိတက္ ကီရင္အီခ်ီဘန္၏ Brand Manager ျဖစ္သူ Takashi Harada က ျဖည့္စြက္ ေျပာၾကားေပးခဲ့ပါေသးတယ္။

Kirin Ichiban (ကီရင္အီခ်ီဘန္) အေနနဲ႔ ေစ်းကြက္ထဲသို႔ စတင္ၿပီး ဝင္ေရာက္လာခဲ့သည့္ အခ်ိန္မွစၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ အႏုပညာေျမာက္ ဘီယာခ်က္လုပ္မႈ အစဥ္အလာမ်ားကို ေလးစားလုိက္နာၿပီး အရသာပိုင္း ေကာင္းမြန္မႈကို အထူးအေလးထားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။ Kirin Ichiban (ကီရင္အီခ်ီဘန္) အေနျဖင့္ အျခား မည္သည့္ဘီယာႏွင့္မွ် မတူညီသည့္ အခ်က္မွာ မုေယာစပါးစစ္စစ္မွ ပထမဆုံးရရွိသည့္ ဦးရည္သီးသန္႔ကိုသာ အသံုးျပဳ ခ်က္လုပ္ထားပါတယ္။ တစ္နည္းအားျဖင့္  ထူးျခားသည့္ First Press နည္းပညာကို အသံုးျပဳၿပီး ထုတ္လုပ္ထားသည့္ ကမာၻေပၚတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ ဘီယာျဖစ္ၿပီး ၾကည္လင္သန္႔စင္ၿပီး ေျပျပစ္မွ်တသည့္၊ အနံအရသာႏွင့္ ျပည့္စံုသည့္ အဆင့္ျမင့္ ဘီယာကို ခံစားေသာက္သံုးႏိုင္မွာျဖစ္ပါတယ္။

Kirin Ichiban (ကီရင္အီခ်ီဘန္) ၏ အထင္ကရ အမွတ္တံဆိပ္ျဖစ္သည့္ Kirin ရုပ္ေကာင္သည္ ကံေကာင္းျခင္းႏွင့္ ေပ်ာ္ရႊင္မႈတုိ႔ကို ယူေဆာင္လာေပးႏိုင္စြမ္းရွိသည့္ ဒ႑ာရီလာ သတၱ၀ါတစ္ေကာင္ ျဖစ္ျပီး အာရွတခြင္မွ စားသုံးသူမ်ား ရင္းႏွီးကြ်မ္းဝင္မႈရွိသည့္ အမွတ္တံဆိပ္ဆိုလည္း မမွားပါဘူး။ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ Kirin Ichiban (ကီရင္အီခ်ီဘန္) သည္ ျမန္မာဘရူရီလီမိတက္၏ ေစ်းကြက္အတြင္း အေအာင္ျမင္ဆုံး ထုတ္ကုန္တစ္ခု အျဖစ္ ရပ္တည္လ်က္ရွိေနပါတယ္။

Kirin Ichiban (ကီရင္အီခ်ီဘန္) ကို ျမန္မာႏိုင္ငံတစ္ဝန္းသို႔ ျဖန္႔ခ်ိေရာင္းခ် အေရာင္းျမွင့္တင္မႈမ်ား ျပဳလုပ္လ်က္ ရွိေနၿပီး ယခုအခါတြင္ အြန္လုိင္း၌လည္း ဒီဂ်စ္တယ္ဆက္သြယ္မႈ ပံုစံသစ္အေနျဖင့္ Facebook Messenger ေပၚတြင္ Kirin Ichiban (ကီရင္အီခ်ီဘန္) ဘီယာႏွင့္ ဆက္စပ္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ ေျဖၾကားေပးမည့္ Kirin Chatbot အသစ္ကို အသုံးျပဳႏိုင္ပါၿပီ။ ျမန္မာဘရူရီ လီမိတက္ႏွင့္ Kirin Ichiban  (ကီရင္အီခ်ီဘန္) အေနျဖင့္ လာမည့္လမ်ားအတြင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္ရာ အေရာင္းျမွင့္တင္ေရး အစီအစဥ္သစ္မ်ား ျပဳလုပ္သြားမွာျဖစ္ေႀကာင္းကို သတင္းေကာင္းပါးလိုက္ရပါတယ္။