မုန္လာဥဝါ ေဖ်ာ္ရည္၏ အက်ိဳးေက်းဇူး ၈ ခု

(၁) ဝိတ္က်ေစနိုင္ပါတယ္ ။

(၂) အသည္းေရာဂါမ်ား အတြက္ ေကာင္းမြန္ပါတယ္ ။

(၃) ကင္ဆာေရာဂါကိုလည္း ကာကြယ္ေပးနိုင္ပါတယ္ ။

(၄) နာ မက်န္းျဖစ္ျခင္းအတြက္လည္း ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္ ။

(၅) အသားအေရကိုလည္း ၾကည္လင္ဝင္းပ ေစမွာျဖစ္ပါတယ္ ။

(၆) ကိုလက္စေရာဓာတ္ကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်ေပးနိုင္ပါတယ္ ။

(၇) ခႏၶာကိုယ္အတြက္လည္း ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္ ။

(၈) အရိုးကိုလည္း သန္မာေစနိုင္ပါတယ္ ။

ေက်ာ္လင္းနိုင္
Credit: က်န္းမာေရးနွင့္ အလွအပ သတင္းမ်ား