သခြားေမႊးသီး၏ က်န္းမာေရး အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

(၁) ေသြးဖိအားကို က်ဆင္းေစပါတယ္။

(၂) ေသြးစီးဆင္းမူ အတြက္ ေကာင္းမြန္ေစပါတယ္။

(၃) မ်က္လံုးက်န္းမာေရးနွင့္ အက်ိဳးက်န္းမာေရး အတြက္ ထိန္းသိမ္းေပး ပါတယ္။

(၄) ေသြးဖိအားကို ထိန္းညိွေပးတဲ့ အျပင္ ေသြးတိုးေရာဂါ အတြက္လည္း အထူးပင္ ေကာင္းမြန္ေစ ပါတယ္။

(၅) ဆီခ်ိဳေရာဂါသည္မ်ားအတြက္ သၾကားဓာတ္ မ်ားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးနိုင္သည့္ အတြက္ စားသင့္ပါတယ္။

(၆) ကင္ဆာျဖစ္ေစမယ့္ ဆဲလ္မ်ားကိုလည္း တိုက္ဖ်က္ေပးနိုင္ ပါတယ္။

(၇) နွလံုး ၊ အဆုပ္ နွင့္ ခႏၶာကိုယ္ အတြင္း ေသြးေၾကာမ်ား အတြက္ ေကာင္းမြန္ေစ ပါတယ္။

(၈) ကိုယ္တြင္း၌ အစာေျခခ်က္မွု၊ ၾကီးထြားမွု၊ စြန့္ထုတ္မွု စသည္တို႔နွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ဓာတုျဖစ္စဥ္ အစုစုတို႔၏ က်န္းမာေရး အတြက္ ေကာင္းမြန္ေစ ပါတယ္။

Credit:  က်န္းမာေရး အလွအပ