*ၾသဇာသီး –  ျမန္မာၾသဇာဆို လူတိုင္း သိၾကမွာပါ ။  ၾသဇာသီးက ေရာင့္ရဲျခင္း ျဖစ္ေစတယ္ ။    ေသြးအား ကို တိုးေစတယ္ (ေသြးအားနည္းတဲ႕ သူမ်ား စားသင့္ပါတယ္) ။   နႈတ္ကို ျမိန္ေစတယ္ ။   နွလံုးကို အက်ိဳး ျပဳျပီး အားကိုလည္း ျဖစ္ေစတယ္ ။  ပူေလာင္ျခင္း ေသြးအန္၊ ေသြးက်ေရာဂါ ျဖစ္ခ်င္းႏွင့္ ေလပူထျခင္း  ေရာဂါ ပယ္ေပ်ာက္ႏိုင္ပါတယ္ ။   ၾသဇာသီးက ခ်ိဳ ေအး ႏွလံုးအားကို ျဖစ္ေစျပီး  ေလႏွင့္သလိပ္ကို ျပဳ႕တတ္တယ္ ။  ဝျဖဳိး ေစႏိုင္တယ္ ။  ေအာ့အန္ျခင္းကို ပယ္ေဖ်ာက္ေစ ပါတယ္။
*ၾသဇာအျမစ္ –  ဝမ္းေလ်ာေစတတ္ပါတယ္။
*ၾသဇာအေစ့ –  ေၾကက်က္ခဲ၏ ဖ်ားနာျခင္း အနာ မီးအနာလ်ွံ ျဖစ္ေစပါတယ္။  ကိုယ္ဝန္ကို ေလ်ွာ တတ္သလို မ်က္စိနာျခင္းကို ျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္ ။
အေစ့ရဲ႕ေကာင္းက်ိဳးကေတာ့ –  ေခါင္းမွာ သန္းရွိေနရင္ အမႈန္႕ ျပဳျပီး ထည့္ေပးပါ၊ သန္းေသ ပါတယ္ ။ကိုယ္ဝန္ေဆာင္မိခင္မ်ား မီးဖြားရ ခက္ခဲေနရင္ ၾသဇာေစ့ ေသြးျပီး သားအိမ္ဝမွာ လိမ္းေပးပါက လြယ္ ကူစြာ ေမြးဖြား နိုုင္ပါတယ္ ။
*ၾသဇာရြက္ –  ျပည္ေပါက္ လိုေသာအနာ အဖု အပိန္႕မ်ား ရွိခဲ႕လ်ွင္ ၾသဇာရြက္အစိုကို ဆား အနည္းငယ္ နွင့္ ေရာၾကိတ္၍ အနာကို အံုေပးလ်ွင္ ရင့္ေသာ အနာျပည္ ေပါက္၍ နုုေသာအနာ ပိန္ သြားပါလိမ့္မယ္ ။
အေၾကာတက္၊ အေၾကာငုတ္ ျဖစ္ခဲ႕လ်ွင္ ၾသဇာရြက္ကို ကိ်တ္ေခ်ျပီး အျပားေလး လုပ္ျပီးကပ္ေပးပါ ။
၎အေျကာတက္အေျကာငုတ္ေရာဂါေပ်ာက္ကင္းပါတယ္ ။  ကေလးငယ္မ်ား ဖင္နီထြက္ျခင္း ေရာဂါ အတြက္ ၾသဇာရြက္ကို ျပဳတ္၍ ေသာ္၎၊  အရြက္ ညသိပ္ေရကို ၎တေန႕  (၂) သို႕  (၃) ၾကိမ္ ေဆး ေၾကာေပးပါ ။  ၎ (ဖင္နီနာ၊ အူက်နာ၊ စအိုနီနာ) ေပ်ာက္ကင္း ပါတယ္ ။

မွတ္ခ်က္ အရွင္နာဂသိန္ ပံုျပ ေဆးအဘိဓာန္မွ ေဖၚျပ ပါသည္ ။
က်န္းမာ ၾကပါေစရွင့္။
Credit: ပန္းပန္ခ်ီ။