စမုန္စပါးဆိုတာ ဟင္းခတ္အေမႊးအႀကိဳင္ အျဖစ္ လူသိမ်ားၿပီး ကြမ္းယာထဲ ထည့္စားတဲ့ ေမႊးတဲ့ စပါးေစ့ေလးေတြ အျဖစ္လည္း လူသိမ်ားၾကပါတယ္။ စပါးေစ့နဲ႔ ပံုစံတူၿပီး အေစ့အရြယ္အစားကေတာ့ ေသးပါတယ္။ စမုန္မွာ ငါးမ်ိဳး ရွိပါတယ္။ စမုန္စပါး၊ စမုန္ျဖဴ၊ စမုန္နီ၊ စမုန္နက္နဲ႔ စမုန္ႏြယ္ တို႔ျဖစ္ပါတယ္။

စမုန္စပါးပင္ဟာ ႏွစ္ၾကာခံ အပင္မ်ိုး ျဖစ္ပါတယ္။ အ၀ါပြင့္ေလးေတြ ပြင့္ၿပီး ဥေရာပမွာေတာ့ အရိုင္းေပါက္ေရာက္ပါတယ္။ ဥေရာပနဲ႔ အေမရိကားမွာ အႏွံ႔အျပားစိုက္ပ်ိဳးၾကပါတယ္။  အပင္ရဲ႕ ထူးျခားခ်က္ဟာ အရြက္ေရာ အေစ့ပါ ေမႊးတာပါ။ အပင္နဲ႔ အေစ့ကို ႏွစ္မ်ိဳးစလံုးကို ေဆး၀ါး၊ အရက္၊ သၾကားခဲနဲ႔ အျခားအစားအေသာက္ေတြမွာ အနံ႔ေမႊးေစဖို႔ အတြက္ အသံးုျပဳၾကပါတယ္။

caraway-seeds

စမုန္စပါးကေန အဆီထုတ္ၿပီး ဆပ္ျပာနဲ႔ အေမႊးအႀကိဳင္ ပစၥည္းေတြ ထုတ္ရာမွာလည္း အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ စမုန္စပါးဟာ ေလကို ႏုိင္ေစတဲ့ အစြမ္းရွိပါတယ္။ အမူးအေမာ္ကို ေျပေစၿပီး လူမမာမ်ား ေခါင္းၾကည္ေစဖို႔ ရူၾကပါတယ္။ စမုန္စပါးမွာ အစာအိမ္ အတြက္ ေကာင္းမြန္ေစတဲ့ အစြမ္း ရွိပါတယ္။ အိႏၵိယဟင္းလ်ာေတြမွာေတာ့ အနံ႔ အေမႊးေစဖို႔ အတြက္ ထည့္ၿပီး ခ်က္ၾကပါတယ္။

စမုန္စပါးကို ေရနဲ႔စိမ္ၿပီး ေသာက္ၿပီးရင္ အပူၿငိမ္းေစၿပီး ခံတြင္းကို အနံ႔ေမႊးေစပါတယ္။