ပ်ား၀တ္မႈန္မွာ ခႏၶာကိုယ္အတြက္လိုအပ္တဲ့ အာဟာရဓာတ္အားလံုးနီးပါး ပါ၀င္ေနပါတယ္။ သဘာ၀ ဘက္တီးရီးယား၊ မိႈ တိုက္ဖ်က္ေရးဓာတ္ေတြနဲ႔ အာဟာရဓာတ္ေတြ ပါ၀င္ေနပါတယ္။

ဗီတာမင္၊ သတၱဳဓာတ္၊ ပရုိတင္း၊ အင္ဇိုင္းနဲ႔ အက္ဆစ္ဓာတ္ေတြစသည္ျဖင့္ပါ၀င္ေနပါတယ္။

ေရာင္ရမ္းတာကို ေလ်ာ့က်ေစ

ပ်ား၀တ္မႈန္မွာ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ေရာင္ရမ္းတာကို ေလ်ာ့က်ေစၿပီး အလက္ဂ်စ္ကိုလည္း ကုသေပးႏိုင္ပါတယ္။

Antioxidants ေတြမ်ားစြာပါ၀င္

Antioxidants မ်ားစြာပါ၀င္တာေၾကာင့္ ေရာဂါေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကို ကာကြယ္ေပးႏုိင္ၿပီး အထူးသျဖင့္္ ကင္ဆာေရာဂါကိုလည္း ကာကြယ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

အသည္းကို ကာကြယ္ေပး

၂၀၀၃ ခုႏွစ္က ပ်ား၀တ္မႈန္က အသည္းကို အဆိပ္အေတာက္ေတြ ေလ်ာ့ခ်ကင္းစင္ေအာင္ လုပ္ေပးႏိုင္စြမ္းကိုေလ့လာခဲ့ပါတယ္။ အဆိပ္အေတာက္ေတြေၾကာင့္ အသည္းပ်က္စီးမႈကို ကုသႏိုင္ၿပီး အသည္းေရာဂါကို ကာကြယ္ေပးတာကို ေတြ႔ရွိခဲ့ပါတယ္။

ကိုယ္ခံအားစနစ္ကို ျမွင့္တင္ၿပီး စိတ္ဖိစီးမႈကို ေလ်ာ့ခ်ေပး

ပ်ား၀တ္မႈန္မွာ ကိုယ္ခံအားစနစ္ကိုျမွင့္တင္ေပးတဲ့ ဓာတ္ေတြေတြ႔ရွိခဲ့သလို စိတ္ဖိစီးမႈကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်ေပးပါတယ္။