1. အေရးအေၾကာင္းမ်ား ေပ်ာက္ေစျခင္း

ပိႏၷဲေစ့ တေစ့ကိုု နိုု႕ေအးထဲတြင္ ခဏ စိမ္ထားပါ။ ၎ေနာက္ အေစ့ကိုု ေသခ်ာ ႀကိတ္ေခ်ပါ။ မ်က္ႏွာေပၚမွ အေရးအေၾကာင္းမ်ားကို ဖံုးအုပ္ လိမ္းက်ံပါ ။
၄ ပတ္ ၅ ပတ္ ေလာက္ ၾကာလ ွ်င္ မ်က္နွာ ေခ်ာ့ေမြ႕ ၍ အေရးအေၾကာင္းမ်ား ေပ်ာက္ကြယ္သြားပါလိမ့္မယ္။

2. အဆင္း ၀င္းပေစျခင္း

ပိႏၷဲေစ့ကို တိုက္ရိုက္ စားသံုုးနိုင္ၿပီး ဖိုင္ဘာၾကြယ္၀သျဖင့္ ၀မ္းခ်ဳပ္ျခင္းကို ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ ဝမ္းမွန္သျဖင့္ အသားအေရ ၾကည္လင္ဝင္းပလာမွာပါ။

3. ျပစ္မ်ိဳး မွဲ႕ မထင္

ပိႏၷဲေစ့အေျခာက္ကိုု နိုု႕ ၊ ပ်ားရည္ တိုု႕ ႏွင့္ စိမ္ပါ ။ နုုိ႕ ၊ ပ်ားရည္ တိုု႕ ႏွင့္ ေရာ၍ အႏွစ္ျဖစ္ေအာင္ ႀကိတ္ေခ်ပါ ။ မ်က္ႏွာ ၊ လည္ပင္း ၊ လက္ ေပၚတြင္ လိမ္းက်ံပါ ။ မိနစ္ အနည္းငယ္ထားၿပီး မ်က္ႏွာသစ္ ၊ ေဆးေၾကာပါ ။ အနာအဆာ ကင္းေသာ အသားအေရ ကိုု ရရွိပါလိမ့္မည္ ။

4. ပရိုုတင္း ၾကြယ္၀ျခင္း 

ပိႏၷဲေစ့သည္ ပရိုုတင္းဓာတ္ ၾကြယ္၀စြာ ပါရွိပါတယ္။ ပိႏၷဲေစ့ကိုု ဟင္းလ်ာမ်ားတြင္ ထည့္ခ်က္၍ စားသံုုးႏိုုင္ပါတယ္။

5. ကင္ဆာကာကြယ္ျခင္း

လူတိုင္း လ်စ္လ်ဳမရႈသင့္တဲ့ ကင္ဆာရဲ႕ အေစာပိုင္းလကၡဏာမ်ား

ဖိုင္တိုနူးႀတိရင့္ (Phytonutrients) မ်ားစြာပါ၀င္သျဖင့္ ကင္ဆာေရာဂါကိုု ကာကြယ္ပါတယ္။

6. အစာေၾကျခင္း

ပိႏၷဲေစ့ ေနလွမ္း အေျခာက္ခံ၍ အမႈန္႕ ျပဳ ၿပီး စားသံုးပါက အစာေၾကေစပါသည္။ ရင္ျပည့္ ရင္ကယ္ျဖစ္ျခင္း ေပ်ာက္ေစပါသည္။

7. ဆံပင္သန္ေစျခင္း

ဦးေရျပားအတြင္း ေသြးလွည့္ပတ္ျခင္းကို ေကာင္းေစသျဖင့္ ၊ ဆံပင္ေပါက္ျခင္း ၊ သန္စြမ္းျခင္းကို ျဖစ္ေစပါသည္ ။

8.ဗီတာမင္ ေအ (Vitamin A)

ဗီတာမင္ ေအ ၾကြယ္၀စြာပါ၀င္သျဖင့္ ဆံပင္ ေျခာက္ျခင္း ၊ ၾကြပ္ဆတ္ျခင္း ကိုလည္း ကာကြယ္ေပးပါသည္ ။

9. အစာေခ်ျခင္း (Healthy Digestion)

ပိႏၷဲေစ့သည္ အစာေခ်ျခင္းကိုု အေထာက္အပံ့ေပးပါသည္ ။ အစာေၾကျခင္းက ဆံပင္ေကာင္းမြန္ျခင္းအတြက္ အေရးႀကီးပါသည္ ။ အစာမေၾကပါက အသဲလုပ္ငန္း ထိခိုက္ၿပီး ၊ အသဲလုပ္ငန္း ထိခိုက္ေသာအခါ ဆံပင္ကၽြတ္တတ္ပါသည္။ အသဲ က်န္းမာေရး ႏွင့္ ဆံပင္ကၽြတ္ျခင္း ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္ ။

ႀကံဳသည့္အခါ ပိႏၷဲေစ့ကို ျပဳတ္စားျခင္း ၊ ဖုတ္စားျခင္း ျပဳၾကေသာ္လည္း ၊ က်န္းမာေရးအက်ိဳးငွာ သီးသီးသန္႕သန္႕ စားသံုးေလ့ မရွိၾကပါ ။

က်န္းမာခ်မ္းသာၾကပါေစ

Credit: Dr. Myint Thein