ယေန႕အခ်ိန္တြင္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားသည္ လြယ္ကူသက္သာလ်င္ျမန္စြာ စားသံုးႏိုင္သည့္ အစားအစာတစ္ခုျဖစ္လာပါၿပီ။ ေစ်းႏႈန္းလည္းသက္သာသလို အရသာမွာလည္း ကေလးမ်ားအႀကိဳက္ျဖစ္သည့္အတြက္ ကမာၻတစ္၀ွမ္းတြင္ က်ယ္ၿပန္႕စြာ စားသံုးလာႀကပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း ေခါက္ဆြဲေျခာက္စားသံုးျခင္းသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ညီညြတ္မႈမရွိသလို ခႏၶာကိုယ္ကိုလည္း ဆိုးက်ိဳးမ်ား ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါသည္။ ပမာဏေျမာက္ျမားသည့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္မ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္စားသံုးသည္ဆိုေစကာမူ ထုိဆိုးက်ိဳးမ်ားကို တိုက္ထုတ္ႏိုင္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။ ထို႕အတြက္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္စားသံုးျခင္းက မိမိတို႕၏ ကိုယ္ခႏၶာကို မည္ကဲ့သို႕ဆိုးက်ိဳးေတြျဖစ္ေစႏိုင္သလဲဆိုတာကို သိရွိႏိုင္ရန္ ေ၀မွ်ေပးလိုက္ရပါတယ္။

၁။ အစာေျခမႈဆိုင္ရာျပႆနာမ်ား

digestive

ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားသည္ ျဖည္းျဖည္းခ်င္းအစာေျခဖ်က္၍ သင့္အားဗိုက္ၿပည့္ေစရန္ရည္ရြယ္၍ ထုတ္လုပ္ထားေသာေႀကာင့္ စားသံုးၿပီးေနာက္မွာ အစာအိမ္သည္ ေခါက္ဆြဲမ်ားကို ေျခဖ်က္ရန္ အစြမ္းကုန္အားထုတ္ရၿပီး အခ်ိန္ႀကာသည္အထိ မေပ်ာက္ပ်က္ဘဲ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းတြင္ က်န္ရွိေနပါတယ္။ ထုိ႕ေႀကာင့္ အစာအိမ္အတြင္းတြင္ ရွိေနခ်ိန္အတိုင္းအတာအတြင္း သင့္ကိုေနထုိင္မေကာင္းျဖစ္ေစႏိုင္ပါတယ္။

၂။ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ေပၚမႈျမင့္မားေစျခင္း

heart

ေခါက္ဆြဲေျခာက္ကို တပတ္လွ်င္ ၃-၄ ႀကိမ္ စားသံုးသူမ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္း ဓာတ္ျပဳမႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ၿပီး ေသြးေပါင္ခ်ိန္တက္ျခင္း၊ ေသြးခ်ိဳပမာဏျမင့္တက္ျခင္း၊ အဆီပမာဏမ်ားျခင္း၊ ကိုလက္စထေရာျမင့္မားျခင္း အစရွိသည့္ ေရာဂါမ်ားကို ေတြ႕ႀကံဳႏိုင္ပါတယ္။ ထုိေရာဂါမ်ားသည္ ႏွလံုးေရာဂါ၊ ဆီးခ်ိဳ၊ စေသာ ေရာဂါႀကီးမား၏ အစပ်ိဳးရာမ်ားပဲျဖစ္ပါတယ္။

၃။ ကင္ဆာျဖစ္ႏိုင္ေျခကိုတိုးျမွင့္ေပးျခင္း

cancer

ေခါက္ဆြဲေျခာက္ကို ႏွစ္ႏွစ္ျခိဳက္ၿခိဳက္စားသံုးရာမွ ရရွိႏိုင္သည့္ေရာဂါဆိုးမ်ားထဲဲတြင္ နံပါတ္တစ္မွာ ကင္ဆာေရာဂါျဖစ္ပါသည္။ အမ်ိဳးစံုေသာကင္ဆာေရာဂါမ်ား ၀င္ေရာက္လာႏုိင္သည့္အတြက္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္အလြန္အကၽြံစားသံုးျခင္းကို ေလွ်ာ႕ခ်ေစလုိပါတယ္။

၄။ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကိုျဖစ္ေပၚေစျခင္း

After the blood sugar check, it may be time for a diabetes medicine whose price has jumped.

အာဟာရမ်ားမ်ားစားစားမပါ၀င္သည့္ ဂ်ံဳမႈန္႕ျဖဴမ်ားျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားသည့္အတြက္ ေခါက္ဆြဲေျခာက္မ်ားတြင္ ကစီဓာတ္ပံုစံရွိ အာဟာရလြတ္ကာဗြန္ဟိုက္ဒရိုတ္မ်ားပါရွိပါတယ္။ ထိုကာဗြန္ဟိုက္ဒရိုတ္မ်ားသည္ ခႏၶာကိုယ္အတြင္းရွိ ေသြးခ်ိဳပမာဏကိုျမင့္တင္ေပးသည့္အတြက္ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကိုျဖစ္ေပၚေစႏိုင္ပါတယ္။