အုန္းပင္ကို နယ္ဖက္ေတြနဲ႔ ပင္လယ္ကမ္းေျခေတြမွာ အေတြ႔မ်ားပါတယ္။ ရန္ကုန္မွာဆိုရင္ေတာ့ အလွစိုက္တဲ့ အုန္းပင္ေတြက လြဲရင္ သိပ္မရွိလွပါဘူး။ အုန္းပင္မွာ အုန္းသီးတစ္မ်ိဳးကိုပဲ စားစရာအျဖစ္အသံုးျပဳလုိ႔ရမယ္လို႔ ထင္ၾကပါတယ္။ အုန္းပင္တစ္ပင္လံုးဟာ လူေတြအတြက္ အသံုး၀င္လွပါတယ္။

အုန္းပင္ရဲ႕ အသံုး၀င္ပံု

Source: shopforclipart.com

အျမစ္ – အျမစ္ကို သြားတိုက္တဲ့ ေဆးဖက္၀င္အတံအျဖစ္ သံုးၾကပါတယ္။ တမာေခါက္လိုပါပဲ။ သြားေတြကို ခိုင္မာေစတဲ့ ဆိုတဲ့ ေရွးေဟာင္းနည္းပါ။

အရြက္ – အခ်ိဳ႕နယ္ဖက္မွာ အုန္းလက္ကို အိမ္ေခါင္မိုး မိုးၾကပါတယ္။ ေမာလ္ဒိုက္လို ေနရာမ်ိဳးေတြမွာလည္ းအုန္းလက္မိုး အိမ္ေလးေတြ ေတြ႔ရမွာပါ။ ေျခာက္သြားတဲ့ အခါ မီးစိုက္စရာ အျဖစ္ သံုးၾကပါတယ္။

Source: picturesoftrees.org

ပင္စည္ – ပင္စည္ကို ေလွေတြလုပ္တဲ့အခါ၊ အိမ္ေဆာက္တဲ့အခါ၊ ပရိေဘာဂေတြ လုပ္တဲ့ အခါ၊ ဗံုလုပ္တဲ့ အခါေတြမွာ သံုးပါတယ္။

အုန္းသီးအသံုးျပဳပံု

အုန္းသီးရဲ႕ အခြံေပၚက အေျမွးေတြကို အုန္းဆံႀကိဳးဆိုၿပီး ႀကိဳးအျဖစ္ အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ အေပၚအခြံကိုလည္း ေလာင္စာအျဖစ္ သံုးၾကပါတယ္။ ငွက္ေတြကို အစာေကြ်းတဲ့ အရာအျဖစ္လည္း အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ အုန္းသီးအခြံကို ထည့္စရာ ခြက္အျဖစ္ အေခ်ာထည္ အေနနဲ႔ အိႏၵိယမွာ တီထြင္ၿပီး အသံုးျပဳၾကပါတယ္။ ယြန္းကို လက္ဖက္အုပ္အျဖစ္ အသံုးျပဳၾကသလိုပါပဲ။

Source: vivitherapy.com

အုန္းေရ၊ အုန္းဆီနဲ႔ အုန္းအသားေတြကိုေတာ့ ပံုမွန္ အသံုးျပဳေနၾကပံုစံေတြအတုိင္း အသံုးျပဳၾကၿပီး ေဆးဖက္၀င္အရာေတြအျဖစ္ ေဖာ္ျပခံရပါတယ္။

Source: caloriebee